numerologická poradna Hadanka  -  numerologie, rozbory, výklady
"Ten nejkrásnější dar na světě jsem již dostala, je to můj život. A děkuji za to, že jej prožívám právě tady a teď."   D.H.
Červnové okénko podle numeroempatie


Je tady již šestý měsíc v roce 2017 a je zajímavé se podívat, jaký bude mít na nás vliv. Podle vcítění se do jeho energií má měsíční vibraci pod č. 7, která vznikne sečtením roční vibrace 1 a měsíce června, jakožto č. 6, a zažíváme jej jako měsíc uvědomování si své víry a získávání zkušeností. V květnu jsme si měli uvědomit, že máme potřebu být stále v harmonii a udržet si ji a zároveň žít bezpodmínečnou láskou, tzn. nehodnotit a neposuzovat ani sama sebe a ostatní, ale přijímat se takoví jací jsme bez podmínek. Měli jsme pochopit, že máme vždy začít sami u sebe a když sami sobě budeme dávat dostatek lásky a péče, dostaneme se tak do harmonie a teprve potom můžeme dávat lásku i ostatním a věnovat se jim. Nyní je zde červen, první letní měsíc, kdy Jaro začne předávat svou vládu do rukou Létu, které usedne již brzy na svůj trůn a ujme se na delší čas kralování. V přírodě se vše zelená a kvete a z květů se postupně začnou stávat plody a my se tak můžeme začít těšit na šťavnaté jahody a třešně, sladce chutnající, typické to červnové ovoce, a proto buďme ještě chvíli trpěliví a vděčni matičce Zemi za tyto dary. Stále děkujme sluníčku, že nám krásně svítí a my se tak můžeme radovat z jeho teplých slunečních paprsků, které nám dávají energii a zdraví. S pochopením však přijímejme také dny, kdy se přežene bouře z horka a zem skropí vydatný teplý déšť, neboť vody je stále zapotřebí. A čím se máme v tomto čase zabývat my všichni? Již naplno prožíváme období nového devítiletého cyklu a také roku, kdy máme pochopit, v čem spočívá nezávislost, tzn. nebýt zbytečně závislí na druhých, ale také je potřeba si k tomu uvědomit, jak je hluboce důležité věřit, ať už máme víru v Boha stvořitele, Vesmír, Osud, anděly či ve své Já, neboť již zjišťujeme, že víra je jen jedna, jen jí každý nazýváme jiným jménem. A to jestli věříme stále naplno, je v různých životních situacích prověřováno na základě našich zkušeností, které získáváme a tím rosteme. A proto je potřeba naslouchat své duši a přitom se nechat vést hlasem intuice i vnitřní moudrostí na našich cestách v každodenním životě.

A co pro sebe můžete udělat v červnu?

Uvědomte si, jak je víra pro vás velmi důležitá, neboť pokud věříte, tak máte pro co žít. Proto se nechte s důvěrou vést svým vnitřním hlasem a naslouchejte mu a na jeho základě poznáte, co máte v dané situaci udělat a jak se přitom zachovat. Nevěnujte se nyní přehnaně práci ani financím, protože pro to není nyní vhodné období a věřte, že cokoli budete potřebovat, bude vám dáno. Snažte se vnést do každodenního života čas, který využijete na rozjímání a naslouchání svému nitru, odkud vám přijdou odpovědi na vaše otázky. S láskou se obracejte na přírodu a buďte co nejvíce její součástí, tím že v ní budete trávit své volné chvíle relaxací i meditací. Pokud budete cestovat, pak to nedělejte jen tak pro své pobavení se, ale za účelem rozvoje a poznání sebe sama. Vězte, že pokud budete mít velkou víru a budete vše prožívat na základě získávání svých zkušeností, pocítíte v sobě hlubší sebedůvěru a to vám dá vnitřní sílu, že vše zvládnete a navíc pochopíte, že nejste na Světě sami bez ochrany a vše je řízeno a vedeno nejvyšším Stvořitelem bezpodmínečnou LÁSKOU.

A teď pozitivní myšlenka na závěr:

Jsem naplněn (a) svou vírou a ta mi pomáhá zvládat nové zkušenosti, které je potřeba projít a tím spokojeně v lásce žít…

Přeji vám, ať stále věříte, že život je krásný.
© Copyright 2011-2017   numerologie-hadanka.cz
Bez předchozího písemného souhlasu je kopírování těchto materiálů zakázáno