numerologická poradna Hadanka  -  numerologie, rozbory, výklady
"Ten nejkrásnější dar na světě jsem již dostala, je to můj život. A děkuji za to, že jej prožívám právě tady a teď."   D.H.
Červencové okénko podle numeroempatie


Je tady již sedmý měsíc v roce 2017 a je zajímavé se podívat, jaký bude mít na nás vliv. Podle vcítění se do jeho energií má měsíční vibraci pod č. 8, která vznikne sečtením roční vibrace 1 a měsíce července, jakožto č. 7, a zažíváme jej jako měsíc uvědomování si potřeby rovnováhy v životě a sklízení toho, co jsme zaseli. V červnu jsme si měli uvědomit, jak je hluboce důležité věřit, ať už máme víru v Boha stvořitele, Vesmír, Osud, anděly či ve své Já, neboť víra je jen jedna, a to jestli věříme stále naplno, je v různých životních situacích prověřováno na základě našich zkušeností, které získáváme a tím rosteme. Nyní je zde červenec, druhý letní měsíc a Léto již plně vládne na svém pomyslném trůně. Děti si konečně mohou začít užívat prázdnin a dospělí zase těšit na období dovolené, kdy si také zaslouženě odpočinou. V přírodě vše bují, zelená a kvete a také zrají letní plody, které nám země dává, a my si je můžeme ke své spokojenosti vychutnat, za což jí s pokorou poděkujme. Vnořme se do lůna přírody a vnímejme naplno zpěv ptáčků, který lahodí našim uším, ale všímejme si také pestrobarevných motýlů, kteří často zalétají k nám a dotýkají se jako andělé našich duší. Sluníčko nás hřeje svými blahodárnými paprsky a předává nám tím svou energii, a tak ji s láskou přijímejme a buďme mu za to vděčni, neboť to pro nás dělá bezpodmínečně. Ale stejně tak přijímejme i dny, které nám proprší a přinesou s sebou i letní bouřky, jež nám zase krásně pročistí vzduch, protože i ty jsou důležité pro rovnováhu v přírodě, jejíž jsme součástí. A čím se máme v tomto čase zabývat my všichni? Již naplno prožíváme období nového devítiletého cyklu a také roku, kdy máme pochopit, v čem spočívá nezávislost, tzn. nebýt zbytečně závislí na druhých, ale také je potřeba si k tomu uvědomit, abychom byli stále v rovnováze tj. žít v lásce, mít dobré zdraví, uspokojující práci a hojnost a přijímat, že po zásluze do života dostáváme, to co si zaséváme svými myšlenkami, slovy a činy. Proto je potřeba naslouchat své duši, řídit se svou intuicí, a pokud vycítíme, že nám v životě něco schází, abychom byli v harmonii, je dobré se na to nyní zaměřit a uvést to v soulad.

A co pro sebe můžete udělat v červenci?

Pochopte, že jen vás záleží, zda máte svůj život v rovnováze to znamená - žít v lásce, být zdraví, mít smysluplnou a naplňující práci a užívat si své zájmy a díky tomu žít ve stálé hojnosti. Pokud tomu tak je, pak žijete v harmonii a jestli to tak nemáte, zaměřte se na to, co vám schází a dejte svůj život do souladu, ať jste zase spokojení. Nejlépe to poznáte, když budete naslouchat svému vnitřnímu hlasu a na jeho základě poznáte, co máte v dané situaci udělat a jak se přitom zachovat. Využijte i toho, že se vám dostává dosti energie a síly, abyste vše zvládli. A pokud si se vším nevíte rady, věřte, že na to nemusíte být sami a obraťte se s důvěrou na ty, kteří vám mohou ukázat, co se s tím dá dělat, ať se jedná o bytosti lidské nebo andělské. Vězte, že pokud budete v každé záležitosti jednat v zájmu nejvyššího dobra, v souladu s realitou, podle svého nejlepšího vědomí a svědomí na základě zákona karmy, že příčina vyvolává následek, dostanete se do rovnováhy a pocítíte tak velkou spokojenost sami se sebou s ostatními i s celým Vesmírem.

A teď pozitivní myšlenka na závěr:

Mám v životě lásku, dobré zdraví, uspokojivou práci, hojnost a tím jsem v rovnováze, sklízím, co jsem zasel (a), a proto je mi blaze…

Přeji vám, ať jste v životě stále v rovnováze.
© Copyright 2011-2017   numerologie-hadanka.cz
Bez předchozího písemného souhlasu je kopírování těchto materiálů zakázáno