numerologická poradna Hadanka  -  numerologie, rozbory, výklady
"Ten nejkrásnější dar na světě jsem již dostala, je to můj život. A děkuji za to, že jej prožívám právě tady a teď."   D.H.
Červencové okénko podle numeroempatie


Je tady sedmý měsíc v roce 2018 a je zajímavé se podívat, jaký na nás bude mít vliv. Podle vcítění se do jeho energií má měsíční vibraci pod č. 9, která vznikne sečtením roční vibrace 11 a měsíce července, jakožto č. 7 a zažíváme jej jako měsíc dokončování a přijímání zodpovědnosti za to, co jsme předchozím období zaseli. V červnu jsme si měli uvědomit, jestli jsme v rovnováze, tj. zda máme vše, co je nezbytné mít ke své spokojenosti – lásku a dobré vztahy s bližními svými, zdraví, naplňující práci i volný čas strávený smysluplně a také peníze pro naše potřeby. A pokud nám ke stavu harmonie něco schází, je potřeba se na to zaměřit a uvést v soulad. Nyní je zde červenec, druhý letní měsíc a Léto nám už naplno kraluje na svém trůně. Dětem začínají prázdniny, kterých si budou užívat celé 2 měsíce a dospělí se zase mohou těšit na období dovolené, kdy si také zaslouženě odpočinou. V přírodě vše bují, zrají letní plody, které nám země hojně dává, a my si je můžeme ke své spokojenosti vychutnat, za což jí s pokorou poděkujme. Sluníčko nás hřeje svými blahodárnými paprsky a předává nám tím svou energii, za kterou mu buďme vděčni, neboť to pro nás dělá s láskou a bez podmínek. Ale stejně tak přijímejme i dny, které nám proprší, přinesou s sebou ochlazení a také letní bouřky, jež nám zase krásně pročistí vzduch, protože i ty jsou důležité pro rovnováhu v přírodě, jejíž jsme součástí. A čím se máme v tomto čase zabývat my všichni? Jsme v polovině roku, s mistrovskou vibrací pod č. 11, kterou jsme naposledy prožívali v roce 2009. Nyní máme pochopit, že za vše co děláme, také přijímáme zodpovědnost. Zamysleme se nad tím, co jsme od začátku roku uskutečnili a vypořádejme se s tím, zda jsme svými myšlenkami, slovy a skutky přispěli pro dobro své i ostatních. Vezměme na vědomí, že máme zodpovědnost sami za sebe a svůj život, ne za ostatní, a tak konečně vezměme život do svých rukou.

A co pro sebe můžete udělat v červenci?

Uvědomte si, že jen na vás samotných záleží, jak vypadá váš život, jestli jste s ním spokojeni. Udělejte si malou inventuru a projděte si ve svých vzpomínkách, co jste od začátku roku prožili a poděkujte si za vše, co se vám již podařilo. Z toho ostatního si vezměte ponaučení, a odpusťte si, vždyť chybami se člověk učí a stále se rozvíjíte. Pochopte, že nyní není vhodná doba začínat naplno s něčím novým, a především to co máte rozděláno, dotáhněte do zdárného konce. Propusťte ze svého života, vše co vám již neprospívá, ať se jedná o negativní myšlenky, zlozvyky, věci nebo vztahy. Požehnejte jim, rozlučte se s nimi, a s láskou je ze svého života propusťte. Vězte, že sami si tvoříte svůj život a tak přijměte plnou zodpovědnost za vše, co jste učinili, mějte radost z toho, že vše je dobré, žijte v přítomnosti a děkujte za to, že jste tady a teď.

A teď pozitivní myšlenka na závěr:
Přijímám zodpovědnost za svůj život, snažím se být stále v harmonii a tím tady a teď naplno žiji…

Přeji vám, ať s láskou přijímáte svůj život i odpovědnost sami za sebe.
© Copyright 2011-2018   numerologie-hadanka.cz
Bez předchozího písemného souhlasu je kopírování těchto materiálů zakázáno