numerologická poradna Hadanka  -  numerologie, rozbory, výklady
"Ten nejkrásnější dar na světě jsem již dostala, je to můj život. A děkuji za to, že jej prožívám právě tady a teď."   D.H.
Dubnové okénko podle numeroempatie


Je tady již čtvrtý měsíc v roce 2017 a je zajímavé se podívat, jaký bude mít na nás vliv. Podle vcítění se do jeho energií má měsíční vibraci pod č. 5, která vznikne sečtením roční vibrace 1 a měsíce dubna, jakožto č. 4, a zažíváme jej jako měsíc vnímavosti a přijímání změn jako nových příležitostí. V březnu jsme si měli uvědomit, že když budeme poctivě pracovat na sobě a snažit se dosáhnout vyrovnanosti ve svém životě, tak tím prospíváme nejen sami sobě, ale i svému okolí a pozitivně jej ovlivňujeme již svými dobrými myšlenkami, čímž tvoříme svůj život. Nyní je zde duben druhý jarní měsíc, Jaro už sedí na svém trůně a kraluje, jak nejlépe umí a vše se děje v přírodě jak má. Začínají pučit stromy a již naplno se můžeme kochat krásou prvních jarních květinek i rozkvétajících keřů. Užívejme si také libého ptačího zpěvu, který lahodí nejen našim uším, ale především duším. Děkujme stále Sluníčku, že na nás svítí a zahřívá silou svých paprsků, a tím nám dává svou blahodárnou energii, kterou všichni potřebujeme k životu. A přijímejme s vděkem i chladnější dny, které nám proprší, neboť voda je čím dál více vzácnější a je jí velmi potřeba, no a může nás ještě překvapit třeba i sníh. Vždyť to přece k aprílovému počasí v dubnu patří. Buďme stále vnímaví a řiďme se lidovou pranostikou „duben ještě tam budem", myšleno za kamny v teploučku, a opatrujme si dobře své zdraví. A čím se máme v tomto čase zabývat my všichni? Již naplno prožíváme období nového devítiletého cyklu a také roku, kdy máme pochopit, v čem spočívá nezávislost, tzn. nebýt zbytečně závislí na druhých a také je potřeba si k tomu uvědomit naši schopnost naplno vnímat vše co se v nás i v našem okolí děje a přijímat změny, které nám vstupují do života jako nové příležitosti. Je proto prospěšné naslouchat svému vnitřnímu hlasu a na základě toho začít provádět změny na sobě, ve vztazích, ve zdraví, v životním stylu nebo v práci. Uvědomme si, že právě pozitivní změna nám přináší nové podněty do života a přeje tak k našemu dalšímu rozvoji.

A co pro sebe můžete udělat v dubnu?

Vnímejte a naslouchejte hlasu své intuice, co je potřebné ve vašem životě změnit a tím dosáhnout rovnováhy. Provádějte ve svém životě změny, které vám otevřou nové možnosti, jak zlepšit vztah sama k sobě i k ostatním, v životním stylu zaměřeném především na zdraví nebo v práci jakožto lepšímu uplatnění v životě. Nejprve se ale ujistěte, zda změna je pro vaše dobro a zároveň není na úkor ostatních. Pochopte, že provést pozitivní změnu, znamená ukončit to, co již není dobré a poté započít něco nového, co vás posune ve vývoji. Snažte se změnit svou každodenní rutinu a nedělejte si žádné pevné plány, ale naopak přijímejte vše, co do vašeho života vstoupí, neboť to je pro vás to správné. Buďte stále v pohybu a vnímejte, že váš duch je svobodný a to má vliv i na vaše myšlení a rozhodování. Vězte, že pokud se otevřete a budete schopni přijímat změny, které vám do života vstoupí, jako cestu k něčemu vyššímu, Bůh stvořitel vás vyslyší a pošle vám to, co je pro vás podstatné a vy tak můžete zažívat plnou spokojenost.

A teď pozitivní myšlenka na závěr:

Každá pozitivní změna, kterou ve svém životě dělám, je pro mě prospěšná, má duše je pro ni otevřená a díky ní se cítí spokojená…

Přeji vám, ať s vděčností přijímáte změny jako nové příležitosti.
© Copyright 2011-2017   numerologie-hadanka.cz
Bez předchozího písemného souhlasu je kopírování těchto materiálů zakázáno