numerologická poradna Hadanka  -  numerologie, rozbory, výklady
"Ten nejkrásnější dar na světě jsem již dostala, je to můj život. A děkuji za to, že jej prožívám právě tady a teď."   D.H.
Dubnové okénko podle numeroempatie


Je tady čtvrtý měsíc v roce 2018 a je zajímavé se podívat, jaký na nás bude mít vliv. Podle vcítění se do jeho energií má měsíční vibraci pod č. 6, která vznikne sečtením roční vibrace 11 a měsíce dubna, jakožto č. 4 a zažíváme jej jako měsíc harmonie a bezpodmínečné lásky. V březnu jsme si měli uvědomit naši schopnost naplno vnímat vše co se v nás i v našem okolí děje a na základě svého vnitřního hlasu přijímat změny, které nám vstupují do života jako nové příležitosti, osvobozují duši a přejí tak k jejímu dalšímu rozvoji. Nyní je zde duben, druhý jarní měsíc a Jaro, které v březnu usedlo na svůj trůn, již naplno kraluje. Začínají pučit stromy a již naplno se můžeme kochat krásou prvních jarních květinek i rozkvétajících keřů, vše se děje v přírodě jak má. Užívejme si také libého ptačího zpěvu, který lahodí nejen našim uším, ale především duším. Děkujme stále Sluníčku, že na nás svítí a zahřívá silou svých paprsků, a tím nám dává svou blahodárnou energii, kterou všichni potřebujeme k životu. Ale přijímejme s vděkem i dny, které nám proprší, vždyť to přece k aprílovému počasí patří. A my se nyní máme inspirovat pranostikou „duben ještě tam budem, myšleno za kamny v teploučku“ a být opatrní na své zdraví. A čím se máme v tomto čase zabývat my všichni? Prožíváme již naplno rok s mimořádnou mistrovskou vibraci pod č. 11, kterou jsme naposledy prožívali v roce 2009. Nyní máme pochopit, v čem spočívá citlivost, vnímání intuice a duchovní způsob života spojený se vztahy, a k tomu je důležité připojit potřebu být sám se sebou i s okolím v harmonii a žít bezpodmínečnou láskou, tzn. milovat sám sebe a ostatní, nehodnotit a neposuzovat sebe ani druhé a přijímat se takoví jací jsme bez podmínek. Je dobré se nyní zaměřit na naše vztahy a žít na základě rčení miluj bližního svého jako sebe samého. Buďme si vědomi, že všichni na naší matičce Zemi tvoříme jednu velkou láskyplnou rodinu a takto se máme k sobě i vzájemně chovat.

A co pro sebe můžete udělat v dubnu?

Otevřete svá srdce lásce a mějte se rádi. Pochopte, že dokud sami se sebou nebudete žít v harmonii, nemůžete ani pro ostatní vytvářet prostředí plné vzájemného souladu. Přistupujte k životu s láskou a zodpovědností, uvědomte si, že celý Svět je vaše rodina, a proto se podle toho k němu a ke všem bytostem chovejte. Věnujte se svým blízkým a uvědomte si, v jakých vztazích žijete a co se dá napravit, udělejte. A co již nelze s láskou propusťte, neboť jen tak vám do života posléze může vstoupit láskyplná bytost, se kterou jste spojeni a v pravou chvíli se sejdete. Dbejte na to, ať se zdržujete jen v harmonickém prostředí, kde se cítíte dobře a tam kde není soulad, jej vytvářejte. Vězte, že pokud začnete projevovat bezpodmínečnou lásku sami sobě i veškerému tvorstvu na Zemi, můžete žít ve vzájemné harmonii s celým Vesmírem, budete se cítit milováni a můžete si tak užívat nádherného pocitu sounáležitosti.

A teď pozitivní myšlenka na závěr:
Tvořím si v sobě soulad a vůkol vyzařuji harmonii, otvírám se bezpodmínečné lásce a ve vzájemném souznění se všemi žiji...

Přeji vám, ať žijete sami se sebou i s ostatními v lásce a harmonii.
© Copyright 2011-2018   numerologie-hadanka.cz
Bez předchozího písemného souhlasu je kopírování těchto materiálů zakázáno