numerologická poradna Hadanka  -  numerologie, rozbory, výklady
"Ten nejkrásnější dar na světě jsem již dostala, je to můj život. A děkuji za to, že jej prožívám právě tady a teď."   D.H.
Květnové okénko podle numeroempatie


Je tady již pátý měsíc v roce 2017 a je zajímavé se podívat, jaký bude mít na nás vliv. Podle vcítění se do jeho energií má měsíční vibraci pod č. 6, která vznikne sečtením roční vibrace 1 a měsíce května, jakožto č. 5, a zažíváme jej jako měsíc bezpodmínečné lásky a vytváření harmonie. V dubnu jsme si měli uvědomit, že máme schopnost naplno vnímat vše co se v nás i v našem okolí děje a přijímat změny, které nám vstupují do života jako nové příležitosti. Je prospěšné stále naslouchat svému vnitřnímu hlasu a na základě toho provádět změny na sobě, ve vztazích, ve zdraví, v životním stylu nebo v práci. Nyní je zde květen, poslední jarní měsíc, kdy Jaro již plně kraluje a užívá si své vlády. V přírodě vše roste, zelená se, kvete a bují a my se můžeme z té krásy kolem sebe radovat a naplno jí vnímat všemi smysly. Užívejme si také sluníčka, které nám krásně svítí, a děkujme mu za to, že můžeme čerpat z jeho hřejivých paprsků energii, tolik potřebnou pro naše zdraví a život. A vezměme za povděk i deštík, který nazývá se v tomto období májový, neboť pročistí vzduch a dodá vláhu zemi. No, a když se nám po dešti na nebi vyklene duha, tak je to teprve pastva pro oči a duše až plesá nad tou přírodní krásou. A čím se máme v tomto čase zabývat my všichni? Již naplno prožíváme období nového devítiletého cyklu a také roku, kdy máme pochopit, v čem spočívá nezávislost, tzn. nebýt zbytečně závislí na druhých, ale také je potřeba si k tomu uvědomit potřebu být stále v harmonii a udržet si ji a zároveň žít bezpodmínečnou láskou, tzn. nehodnotit a neposuzovat ani sama sebe a ostatní, ale přijímat se takoví jací jsme bez podmínek. Navíc nám k tomu přeje i to, že máj je lásky čas a tak slyšme její hlas všude a oslavujme LÁSKU nejen prvního dne v měsíci, jak jsme zvyklí dle tradice. Nezapomínejme, že je potřeba začít sami u sebe a když sami sobě budeme dávat dostatek lásky a péče, dostaneme se tak do trvalé harmonie. A jakmile bude naše srdce naplněno, teprve potom můžeme dávat lásku i ostatním a věnovat se jim.

A co pro sebe můžete udělat v květnu?

Milujte sami sebe i ostatní bez podmínek a mějte srdce plné lásky. Pochopte, že dokud nebudete v harmonii, nemůžete ani pro ostatní vytvářet prostředí plné vzájemné spokojenosti. Přistupujte k životu s velkou péčí a zodpovědností, uvědomte si, že celý svět je vaše rodina, a proto se podle toho k němu a ke všem bytostem chovejte. Zaměřte se na svůj domov, učiňte jej středem vaší pozornosti a zpříjemněte si jej podle svých představ, aby se tak stal vaším bezpečným přístavem, kde se budete rádi vracet. Věnujte se více svým blízkým a přátelům, zůstávejte se svými milovanými a sdílejte společně prožité chvíle v láskyplném souznění. Dbejte na to, ať se zdržujete pokud možno v harmonickém prostředí, kde se budete cítit dobře a v bezpečí a tam, kde není soulad, tak jej vytvářejte. Vězte, že pokud budete projevovat bezpodmínečnou lásku sami sobě i veškerému tvorstvu na Zemi, můžete žít ve vzájemné harmonii s celým Vesmírem, budete se cítit milováni a pochopíte ten nádherný pocit sounáležitosti, že LÁSKA je to jediné, pro co žijete.

A teď pozitivní myšlenka na závěr:

Otvírám své srdce lásce, vytvářím si harmonii, kterou ze sebe vyzařuji a ve vzájemném souladu se všemi bytostmi žiji …

Přeji vám, ať stále žijete v lásce a harmonii.
© Copyright 2011-2017   numerologie-hadanka.cz
Bez předchozího písemného souhlasu je kopírování těchto materiálů zakázáno