numerologická poradna Hadanka  -  numerologie, rozbory, výklady
"Ten nejkrásnější dar na světě jsem již dostala, je to můj život. A děkuji za to, že jej prožívám právě tady a teď."   D.H.
Lednové okénko podle numeroempatie


Je tady již první měsíc v novém roce 2017 a je zajímavé se podívat, jaký bude mít na nás vliv. Podle vcítění se do jeho energií má číslo 2, které vznikne sečtením roční vibrace 1 a měsíce ledna, jakožto 1, a zažíváme jej jako měsíc družnosti, laskavosti i vzájemné spolupráce. V prosinci r. 2016 jsme si měli uvědomit, že máme být otevření vůči svému okolí a komunikovat sami se sebou i s ostatními mírumilovně a tuto svou schopnost projevovat naplno, tak jak to má být. Také jsme měli pochopit, že my sami jsme tvůrci svého života a záleží jen na nás, co si vytvoříme i jak si to budeme užívat. Nyní je zde leden druhý zimní měsíc a paní Zima již sedí na svém trůně a má vládu ve svých rukou. Příroda již tzv. ulehla k zimnímu spánku, a i když jsou rána mrazivá a dny jsou více a více chladnější na velkou sněhovou nadílku to zatím ještě nevypadá. Přesto sníh přijde, jen je důležité nyní být trpěliví a počkat si až jej příroda nadělí. Jsme totiž zvyklí přijímat vše jako samozřejmost a stále si neuvědomujeme, že máme být i za počasí, ať je jaké je, vděčni. Děkujme také sluníčku, které nás stále hřeje a nabíjí silou svých paprsků a tím nám dodává teplo, světlo a životadárnou energii zcela bez podmínek. A čím se máme v tomto čase zabývat my všichni? Stojíme na prahu nového devítiletého období a také nového roku, kdy máme pochopit, v čem spočívá nezávislost, tzn. nebýt zbytečně závislí na druhých a zároveň si uvědomit, že žijeme jeden pro druhého, vzájemně se ovlivňujeme, a proto je dobré, když budeme vůči sobě laskaví a naučíme se vzájemně spolupracovat. Máme tedy upřednostnit především týmovou práci, protože díky společnému dílu, které děláme s láskou, více dokážeme. Vnímejme také naplno vztahy, které vytváříme a žijeme v nich a snažme se v nich s lidmi vycházet pokud možno mírumilovně. Buďme si vědomi, že je potřeba stále projevovat svou citlivost a snažit se být ohleduplní a tolerantní vůči sobě i ostatním.

A co pro sebe můžete udělat v lednu?

Buďte laskaví vůči sobě a ostatním a chovejte se pokud možno mírumilovně. Pochopte, že v tomto období ničeho nedosáhnete, když nebudete chtít vzájemně spolupracovat a snažit se vše dělat sami. Věnujte se raději týmové práci a tak díky společnému dílu vytvářeném s láskou, zvládnete mnohé. Osvojte si umění diplomacie, která vede k lepšímu jednání a vycházení s lidmi. Pokud budete v jistých záležitostech potřebovat pomoc, požádejte o ni, a také se snažte ji opětovat, kdokoli se na vás v nesnázích, obrátí se stejnou žádostí. Uvědomte si svou velkou citlivost a tendenci ke vztahovačnosti, a snažte se jí příliš nepodléhat a naučte se s ní zacházet, abyste neubližovali sobě i druhým. Pokud vzniknou nesrovnalosti ve vztazích, řešte je ohleduplně a láskyplně, tím že se vcítíte a pochopíte tak co váš bližní prožívá. Vězte, že pokud si naplno budete uvědomovat, že jste součástí Jednoty jako všichni lidé a svým chováním vůči sobě a ostatním se vzájemně ovlivňujete, budete se snažit se všemi vycházet v dobrém, neboť co ze sebe vydáte, vrátí se k vám obratem zpátky a to na základě zákona karmy „jak zaséváš tak také sklízíš“.

A teď pozitivní myšlenka na závěr:
Jsem člověk a nejsem na světě sám, uvědomuji si potřebu spolupráce a rád sebe i ostatní bytosti mám …

Přeji vám, ať s láskou vzájemně spolupracujete a projevujete svou laskavost.
© Copyright 2011-2016   numerologie-hadanka.cz
Bez předchozího písemného souhlasu je kopírování těchto materiálů zakázáno