numerologická poradna Hadanka  -  numerologie, rozbory, výklady
"Ten nejkrásnější dar na světě jsem již dostala, je to můj život. A děkuji za to, že jej prožívám právě tady a teď."   D.H.
Listopadové okénko podle numeroempatie


Je tady již jedenáctý měsíc v roce 2018 a je zajímavé se podívat, jaký na nás bude mít vliv. Podle vcítění se do jeho energií má měsíční vibraci pod č. 22,která vznikne sečtením roční vibrace 11 a měsíce listopadu, jakožto také č. 11 a zažíváme jej jakoměsíc duchovní práce a tvořivosti života v souladu s Jednotou. V říjnu jsme si měli uvědomit svou potřebu být součástí společnosti, používat bez zábran všechny své možnosti vyjadřování i tvořivosti, která může napomoci otevřít naši komunikaci, jež není jen záležitostí mluvy, ale i intuice, telepatie nebo řeč duše či těla. Nyní je zde listopad, poslední podzimní měsíc a podzim přechází do své vrcholící fáze. Příroda hýří barvami od zelené po červenou až do zlatavé i hnědé a listí opadává ze stromů. Přestože rána už bývají chladnější, sluníčko se ještě nevzdává a vysílá na nás silou svých paprsků teplo a energii, což všichni moc k životu potřebujeme. Proto mu buďme vděčni a vstřebávejme dosyta sluneční svit. No a samozřejmě přijdou postupně i podzimní plískanice, mlhy a první mrazíky, přijímejme je s pochopením, neboť i toto je pro tohle období typické a důležité. A protože nám právě začíná doba dušičková, vzpomeňme si, prosím i na své drahé zesnulé, kteří s námi prožili své životní okamžiky a zapálením svíčky s myšlenkou na ně jim dáme najevo, že na ně stále myslíme a že v našich srdcích i nadále s námi zůstávají. A čím se máme v tomto čase zabývat my všichni? Jsme v poslední fázi roku s mistrovskou roční vibrací pod č. 11 a nyní máme pochopit, v čem spočívá citlivost, vnímání intuice a duchovní způsob života spojený se vztahy. K tomu je ještě důležité si uvědomit, že nacházíme ve velmi výjimečné měsíční mistrovské vibraci s energií č. 22. Tuto vibraci jsme naposledy prožívali v listopadu r. 2009 a nese v sobě duchovní práci, kterou prospíváme nejen pro dobro své, ale i společnosti pro další období. Tímto konáním se duchovně vyvíjíme a současně inspirujeme bytosti kolem nás a jelikož jednáme v souladu s Jednotou, je nám Vesmírem žehnáno a blahořečeno v této aktivitě.

A co pro sebe můžete udělat v listopadu?

Pochopte, že tady nejste sami pro sebe a svoje zájmy, že princip života má hlubší význam. Zabývejte se každodenní prací na sobě a cokoli nyní budete dělat, má být pro dobro všech. Co nyní vydáte ze sebe, vrátí se Vám dvojnásobně, proto čiňte dobrem druhým a přinese Vám to spokojenost duše. Radostně sdílejte vše, co máte, svobodně používejte své schopnosti a konejte pro nejvyšší zájmy všech zúčastněných. Buďte v souladu s Jednotou a tvořte si vědomě svůj život tak, abyste tím přispěli dobrem pro celý Vesmír. Vězte, že se jedná o práci inspirativní, jejíž smysl poznáte později a navíc při její realizaci bude o vás postaráno takovým způsobem, že cokoli potřebujete pro tento účel, bude Vám dáno.

A teď pozitivní myšlenka na závěr:
Tím, že se svobodně vyjadřuji a svůj život vědomě tvořím v souladu s Jednotou, Vesmír mi pomáhá a je mi oporou …

Přeji vám, ať s láskou duchovně pracujete v souladu se vším.
© Copyright 2011-2018   numerologie-hadanka.cz
Bez předchozího písemného souhlasu je kopírování těchto materiálů zakázáno