numerologická poradna Hadanka  -  numerologie, rozbory, výklady
"Ten nejkrásnější dar na světě jsem již dostala, je to můj život. A děkuji za to, že jej prožívám právě tady a teď."   D.H.

O číslech



Každý člověk zahajuje svůj osobní cyklus v den, kdy se narodí. Čísla obsažené v datu narození se zapisují do tzv. mřížky, což je vzorec, ze kterého můžeme číst o své existenci. Jedná se o čísla 1 až 9, kromě čísla 0 , které se zde neuvádí. Z těchto čísel můžeme zjistit všechny individuální schopnosti a předpoklady, s nimiž vstupujeme do života, ale i pochopit naše slabosti a získat z nich ponaučení, které si musíme v tomto životě osvojit. Každé číslo má v mřížce svůj význam a představuje určitou hladinu energie.


pojmová představivost

3



mentální postřeh
láska ke kráse

6



domov a rodina
analytické schopnosti

9



duchovno
intuice

2



cit
emocionální hloubka

5



vůle
logika, intelekt

8



obrazuschopnost
slovní vyjadřování

1



inteligence
zručnost, asertivita

4



pracovitost
pochopení a účast

7



zkušenost

Pokud se nám v některém poli objeví číslo vícekrát, znamená to,že se zvyšuje jeho množství energie. Příklad rozpisu data narození: 25.12.1973

3 9
225 
11  7

Svůj význam mají samozřejmě i políčka mřížky, kde se neobjeví žádné číslo. Tato chybějící čísla mají také velkou důležitost, protože nám znázorňují lekce, které si budeme muset v životě projít a ponaučit se z nich.


Z data narození můžeme zjistit další významná čísla, která nás v životě ovlińují. Jsou to:




© Copyright 2011-2018   numerologie-hadanka.cz
Bez předchozího písemného souhlasu je kopírování těchto materiálů zakázáno