numerologická poradna Hadanka  -  numerologie, rozbory, výklady
"Ten nejkrásnější dar na světě jsem již dostala, je to můj život. A děkuji za to, že jej prožívám právě tady a teď."   D.H.
Co nás čeká v roce 2017 z hlediska numerologie


Rok 2017 tvoří čtyři čísla - jsou to 2, 0, 1, 7. Pokud chceme zjistit, jaký má rok potenciál, je potřeba vycházet ze všech těchto čísel. Rozdělíme si je nejprve na č. 20, což znamená intuice a č. 17, které označujeme jako zdatnost. Číslo 20 je složeno z 2, která má význam jako družnost a z 0, jež zesiluje energii čísla předchozího tedy č. 2. Další dvojčíslí 17 se skládá z 1, jejímž významem je nezávislost a ze 7, kterou značíme jako zkušenost a po sečtení 1 a 7 získáme č. 8, tzn. rovnováha. Jestliže si sečteme tato dvě čísla tedy 20+17 dohromady, vyjde nám č. 37 a po dalším součtu dostaneme č. 10, což je emocionální síla a konečně 1+0=1 tzn. nezávislost.

Z toho všeho můžeme usoudit, že r. 2017 pokračuje i nadále duchovní cestou, kdy stále pociťujeme zvýšenou intuici, k tomu se nám přidává zdatnost, velkou důležitost bude pro nás mít družnost a rovnováha, ale zároveň je potřebné stále si zachovat svou nezávislost a žít ze zkušeností a uvědomit si, že přichází nové období, které započne nový 9letý cyklus a je určené pro vyjádření své emocionality a naučit se nebýt zbytečně závislí na druhých. Heslem pro tento rok je EMOCIONÁLNÍ SÍLA A NEZÁVISLOST.

V roce 2016 jsme si uvědomili, že proběhlo přijetí zodpovědnosti za své činy a tím jsme zakončili celkových 9 let předchozího života na základě příčiny a následku. Co jsme dotáhli do konce a udělali v dobrém bylo odměněno, co vykonali v negativním smyslu bylo potřeba zase napravit. Bylo prospěšné se rozhodovat uvážlivě a lidsky a s tím co nám neprospívá se rozloučit a s láskou to odevzdat. Zodpovědnost se měla přijmout za své skutky ve všech oblastech života tj. LÁSKA, ZDRAVÍ, PRÁCE a FINANCE. Pokud se nám něco nepodařilo vyřešit a dotáhnout do zdárného konce je důležité se tomu věnovat i v dalším novém 9letém období, zaměřit se na to a uvést do harmonického souladu.

Nyní nás čeká rok započetí nového života a další 9letá etapa, která bude trvat do konce roku 2025. Vnímejte svou intuici, přijímejte vše nové s otevřenou náručí a uvědomte si, že lidstvo dostává velkou šanci začít žít život lépe. Buďte otevření novým příležitostem, které vám vstoupí do života a naplno je využijte pro dobro své i ostatních. Projevte svou schopnost seberealizace, seberozvoje a zdravého sebeprosazení se a překonejte své obavy, že něco neumíte, neboť dostáváte do vínku zdatnost vše zvládnout. Započněte něco nového, ať je to životní styl souladící s přírodou, učení se či práce nebo záliba, neboť to pro vás má význam z hlediska osobního a duchovního růstu a ovlivní to všechny důležité oblasti života. Uvědomte si, že to co započnete v tomto roce vás bude provázet po dalších 9 let a proto jednejte na základě svého nejlepšího vědomí a svědomí a žijte na základě zákona – Jak zaseji, později budu sklízet a zasévejte dobro v oblasti LÁSKY, ZDRAVÍ, PRÁCE i FINANCÍ a prožívejte tak naplňující se dharmu.

Energie bude v tomto roce dost a budeme se cítit jako bychom se znovu narodili, proto s ní nemusíme šetřit, ale také bychom s ní neměli plýtvat a máme se snažit jí používat smysluplně na to co je v životě důležité.

V průběhu celého roku se nám bude dobře dařit, pokud ovšem projevíme svou emocionální sílu, kterou máme v sobě a schopnost nebýt zbytečně závislí na druhých a poradit si se svým životem. A to tak, že se dokážeme o sebe a své potřeby postarat a nestaneme se břímě pro své nejbližší, ale radostí pro sebe i druhé a tím součástí Jednoty.
Zdravou nezávislost a velkou emocionální sílu v roce 2017 vám ze srdce přeje
Dagmar Halotová
© Copyright 2011-2017   numerologie-hadanka.cz
Bez předchozího písemného souhlasu je kopírování těchto materiálů zakázáno