numerologická poradna Hadanka  -  numerologie, rozbory, výklady
"Ten nejkrásnější dar na světě jsem již dostala, je to můj život. A děkuji za to, že jej prožívám právě tady a teď."   D.H.
Co nás čeká v roce 2018 z hlediska numerologie


Rok 2018 tvoří čtyři čísla - jsou to 2, 0, 1, 8.Pokud chceme zjistit, jaký má rok potenciál, je potřeba vycházet ze všech těchto čísel. Rozdělíme si je nejprve na č. 20, což znamená intuice a č. 18, které označujeme jako odpovědnost. Číslo 20 je složeno z 2, která má význam jakodružnost a z 0, jež zesiluje energii čísla předchozího tedy č. 2. Další dvojčíslí 18 se skládá z 1, jejímž významem je nezávislost a z 8, kterou značíme jako rovnováha a po sečtení 1 a 8 získáme č. 9, tzn. uvážlivost. Jestliže si sečteme tato dvě čísla tedy 20+18 dohromady, vyjde nám č. 38 a po dalším součtu dostaneme č. 11, které již dále nesčítáme, protože je to mistrovské duchovní číslo a znamená citlivost.

Z toho všeho můžeme usoudit, že r. 2018 pokračuje i nadále duchovní cestou, kdy stále pociťujeme zvýšenou intuici, k tomu se nám přidává odpovědnost, velkou důležitost bude pro nás mít družnost a uvážlivost, ale zároveň je potřebné stále si zachovat svou nezávislost a žít na základě rovnováhy a uvědomit si, že přichází nové období, které je mistrovské a je určené pro navrácení se do duchovního způsobu života, uvědomění si své citlivosti, vnímání své intuice, kterou se máme nechat vést a věnovat se vztahům, tím, že budeme empatičtí vůči sobě i ostatním a tak žít ve vzájemné sounáležitosti. Heslem pro tento rok je CITLIVOST a INTUICE.

V roce 2017 si uvědomili, že se započal rok nového života a další 9letá etapa, která bude trvat do konce roku 2025. Lidstvo tak dostalo velkou šanci začít žít život nově a lépe, být otevření novým příležitostem, projevit svou schopnost seberealizace, sebe rozvoje a zdravého sebeprosazení. To co jsme zahájili v tomto roce, ať je to životní styl souladící s přírodou, učení se či práce nebo záliba nás bude provázet po dalších 9 let a proto máme jednat na základě svého nejlepšího vědomí a svědomí a žít na základě zákona – Jak zaseji, později budu sklízet a zasévat dobro v oblasti LÁSKY, ZDRAVÍ, PRÁCE i FINANCÍ a prožívat tak naplňující se dharmu.

Nyní v roce 2018 nás čeká rok, kdy všichni budeme prožívat mistrovské období a budeme napojeni na nejvyšší zdroj, ze kterého dostáváme veškerou moudrost a vědění. Stačí si jen uvědomit, že naše intuice je velmi silná a díky ní můžeme být v životě vedeni, ale také můžeme inspirovat ostatní. Čeká nás návrat do duchovního způsobu života, pokud v něm ještě nežijeme naplno, tzn. v lásce, víře, pokoře, moudrosti, spokojenosti, vzájemné pomoci a v naprostém souladu s celým Universem. Vciťujte se do přírody, chovejte se k ní ohleduplně a vnímejte její znamení, vždyť sami jsme její součástí. Nyní budou také více než kdy jindy důležité vztahy všeho druhu, které budou prověřovány, na čem jsou postaveny jejich základy. To co není dobré, bude ukončeno a naopak vztahy, které jsou postaveny na duchovním základě zkoušky zvládnou a zůstanou stabilní a k tomu budou i nadále vznikat další nové duchovní vztahy.

Energie bude mít v tomto roce každý podle toho, jak dokáže žít duchovně v souladu s Vesmírem a celou přírodou, i jak umí zacházet se vztahy s bytostmi, které nás obklopují. A máme se snažit energii používat smysluplně, na to co je v životě důležité.

V průběhu celého roku 2018 se nám bude dobře dařit, pokud projevíme svou citlivost, necháme se vést intuicí a pochopíme, že proces života se vyvíjí podle správného Božského řádu, nikoli dle našeho úsilí a do života se nám dostane v pravý čas, to co je pro nás nejlepší. Proto se vydejme pokojně za hvězdou svého nitra a vnímejme, že každý z nás je jen malou částečkou velkého celku, zvaným Universum a navzájem se svými myšlenkami a činy ovlivňujeme. Proto se k sobě i ostatním chovejme ohleduplně a žijme v láskyplné harmonii a tím spějeme do osvícení.

Přirozenou citlivost a naslouchání své intuice v roce 2018 vám ze srdce přeje
Dagmar Halotová
© Copyright 2011-2018   numerologie-hadanka.cz
Bez předchozího písemného souhlasu je kopírování těchto materiálů zakázáno