numerologická poradna Hadanka  -  numerologie, rozbory, výklady
"Ten nejkrásnější dar na světě jsem již dostala, je to můj život. A děkuji za to, že jej prožívám právě tady a teď."   D.H.
Prosincové okénko podle numeroempatie


Je tady již poslední měsíc v roce 2018 a je zajímavé se podívat, jaký na nás bude mít vliv. Podle vcítění se do jeho energií má měsíční vibraci pod č. 5,která vznikne sečtením roční vibrace 11 a měsíce prosince, jakožto č. 12 a zažíváme jej jako měsíc vnímavosti a přijímání změn jako překvapení, co přináší život. V listopadu jsme si měli uvědomit svou potřebu duchovní práce, kterou prospíváme nejen pro dobro své, ale i společnosti, a tak se tímto konáním jednak duchovně vyvíjíme a současně inspirujeme bytosti kolem nás. Nyní je zde prosinec, první zimní měsíc, podzim pomalu začíná předávat své žezlo do rukou zimy, pozvolna usedající na svůj trůn. Listí už ze stromů opadalo a příroda se pomalu začíná chystat k zimnímu spánku. A i když jsou rána mrazivá a dny jsou více a více chladnější, sluníčko se stále snaží nás zahřívat silou svých paprsků a tím nám dodává energii, proto mu za to s láskou děkujme. Také si jistě už brzy začneme užívat i sníh a s ním spojenou krásnou zimní atmosféru. A čím se máme v tomto čase zabývat my všichni? Jsme v poslední fázi roku s mistrovskou roční vibrací pod č. 11, nyní máme naplno pochopit, v čem spočívá citlivost, vnímání intuice a duchovní způsob života spojený se vztahy. K tomu je ještě důležité vnímat sami sebe i své okolí, uvědomit si svobodu rozhodování a přijímat do života změny. Zajímavostí je, že tuto měsíční vibraci jsme již prožívali v březnu tohoto roku a protože jsme se od té doby každý někam v životě posunuli, můžeme vnímat už trochu jiné naladění v prosinci, neboť navíc vstupujeme do období adventu a vánočních svátků. A právě v tomto čase bychom neměli žít jen na základě svých plánů, co kdy chceme stihnout, udělat a zvládnout, ale naopak vše přijímat s láskou a děkovat za to, co nám vstoupí do života, i kdyby to mělo pozměnit naše zvyky a tradice. Buďme si vědomi toho, že změna je pro nás prospěšná, neboť přináší nové podněty do našich životů, které osvobozují duši a přejí tak k dalšímu rozvoji lidstva.

A co pro sebe můžete udělat v prosinci?
Buďte vnímaví vůči sobě i okolí, přijímejte a děkujte za vše, co vám vstoupí do života. Uvědomte si, že vstupujete do období adventu a vánočních svátků, jež můžete prožít dle sebe sama tak, jak to cítíte. Naplňte tím svou duši a srdce a dělejte radost sobě i druhým. Pochopte, že váš duch je svobodný a nic vám nebrání vyjádřit se a rozhodovat se podle sebe, nikoliv dle svého okolí. Provádějte ve svém životě jisté změny, které vám prospějí na těle i na duchu, ať jsou to změny v oblasti lásky a vztahů, zdraví, v práci či v životním stylu. Ovšem nejprve se ujistěte, že nejednáte zbrkle a je to pro dobro vaše i ostatních. Buďte více v pohybu, více poznávejte lidi kolem sebe a vyhledávejte dobrodružství i překvapení. Vězte, že pokud budete schopni přijímat změny, které vám život přináší, Vesmír vám bude nápomocen ve vašem konání a prožijete nyní to, co je pro vás nejlepší. A teď pozitivní myšlenka na závěr:

Tím, že vnímám hlas své intuice a přijímám vše, co mi život přináší, naplním spokojeností svou duši a srdce..
Přeji vám, ať s láskou vnímáte a přijímáte změny.
© Copyright 2011-2018   numerologie-hadanka.cz
Bez předchozího písemného souhlasu je kopírování těchto materiálů zakázáno