numerologická poradna Hadanka  -  numerologie, rozbory, výklady
"Ten nejkrásnější dar na světě jsem již dostala, je to můj život. A děkuji za to, že jej prožívám právě tady a teď."   D.H.
Říjnové okénko podle numeroempatie


Je tady již desátý měsíc v roce 2018 a je zajímavé se podívat, jaký na nás bude mít vliv. Podle vcítění se do jeho energií má měsíční vibraci pod č. 3, která vznikne sečtením roční vibrace 11 a měsíce října, jakožto č. 10 a zažíváme jej jako měsíc otevřenosti, komunikace všeho druhu a tvořivosti. V září jsme si měli uvědomit, že sami nejsme nic, k životu potřebujeme jeden druhého, vzájemně se ovlivňujeme, a proto je důležité být vůči sobě laskaví a vzájemně spolupracovat. Stále máme naplno vnímat vztahy, které vytváříme a žijeme v nich a je důležité je řešit pokud možno láskyplně a s klidem v srdci. Nyní je zde říjen, druhý podzimní měsíc a podzim již plně usedl na svůj trůn a chopil se kralování. V přírodě se vše začíná měnit, listí na stromech se barví do žluté, zlaté, hnědé a rudé až z té krásy zrak přechází a období sklizně podzimních plodin právě vrcholí. Počasí nám stále přeje a sluníčko se snaží hřát nás silou svých paprsků, za což mu děkujme a prožívejme tak ještě naplno příjemné babí léto. Mějme však pochopení pro typické podzimní dny, které proprší a jsou chladnější, neboť vše je dobré, a naše země vodu potřebuje. A čím se máme v tomto čase zabývat my všichni? Jsme ve tři čtvrtině roku, s mistrovskou roční vibrací pod č. 11 a nyní máme pochopit, v čem spočívá citlivost, vnímání intuice a duchovní způsob života spojený se vztahy, k tomu je ještě důležité otevřít se vůči sobě i svému okolí, uvědomit si svou potřebu být součástí společnosti, používat bez zábran všechny své možnosti komunikace i tvořivosti. Zajímavostí je, že tuto měsíční vibraci jsme již prožívali v lednu, ale přesto to nyní bude trochu jiného rázu. Máme si být totiž vědomi toho, že právě tvořivá činnost může napomoci otevřít naši komunikaci, jež není jen záležitostí mluvy, ale i intuice, telepatie nebo řeč duše či těla, nám může daleko více pomoci vnímat mnohé signály v našem životě, které dostáváme.

A co pro sebe můžete udělat v říjnu?

Otevřete se a vyjádřete, co v sobě nosíte a sami před sebou i ostatními jste se obávali ukázat, jací vlastně jste. Snažte se komunikovat sami se sebou i ostatními laskavě, a to jakýmikoli způsoby, ať je to myšlenka, slovo, úsměv, pohlazení či objetí. Vezměte na vědomí, že člověk je tvor společenský, a proto se neschovávejte do sebe, vyhledávejte společnost lidí stejně naladěných a naplno s nimi prožívejte chvíle strávené v harmonii a tvořivosti. Věnujte se také svým zájmům, prostě tomu, z čeho máte potěšení, ať už je to hudba, tanec, zpěv, malování nebo jiné zálibě a denně si ji dopřávejte. Tím, že se budete věnovat tomu, co vás baví a vyjadřovat to do svého okolí, začnete rozdávat schopnost radovat se ze života a přenášet to i na své okolí. Vězte, že pokud se otevřete, budete komunikovat sami se sebou i s ostatními láskyplně a začnete si užívat svou schopnost tvořivosti, ovlivní to harmonicky nejen váš život, ale i životy ostatních, neboť všichni jsme součást Jednoty.

A teď pozitivní myšlenka na závěr:
Projevuji se a komunikuji sám se sebou i s ostatními otevřeně, jsem člověk tvor společenský a vyjadřuji se láskyplně …

Přeji vám, ať s láskou komunikujete na všech úrovních.
© Copyright 2011-2018   numerologie-hadanka.cz
Bez předchozího písemného souhlasu je kopírování těchto materiálů zakázáno