numerologická poradna Hadanka  -  numerologie, rozbory, výklady
"Ten nejkrásnější dar na světě jsem již dostala, je to můj život. A děkuji za to, že jej prožívám právě tady a teď."   D.H.
Srpnové okénko podle numeroempatie


Je tady již osmý měsíc v roce 2017 a je zajímavé se podívat, jaký bude mít na nás vliv. Podle vcítění se do jeho energií má měsíční vibraci pod č. 9, která vznikne sečtením roční vibrace 1 a měsíce srpna, jakožto č. 8, a zažíváme jej jako měsíc uvážlivosti a přijímání zodpovědnosti za to, co jsme v předchozím období zaseli. V červenci jsme si měli uvědomit, že se máme snažit být stále v rovnováze tj. žít v lásce, mít dobré zdraví, uspokojující práci a hojnost a tak přijímat, že po zásluze do života dostáváme, to co si zaséváme svými myšlenkami, slovy a činy. Proto je potřeba naslouchat své duši a řídit se svou intuicí, a pokud vycítíme, že nám v životě něco schází, je dobré se na to zaměřit a uvést to v soulad. Nyní je zde srpen, poslední letní měsíc a léto naplno kraluje na svém trůně. Děti si stále užívají volna, protože měsíc prázdnin je tady ještě pro ně a dospělí zase mohou odpočívat na dovolené, která je více než zasloužená. V přírodě vše bují, kvete a zraje a my se můžeme stát její součástí a vnímat její energii, která má na nás blahodárný vliv. Sluníčko je více než štědré a svými paprsky nás bez podmínek hřeje a hřeje, tak mu za to aspoň poděkujme, vždyť bez jeho energie by nebylo života. A stejně tak přijímejme i dny, které nám proprší, protože vody je stále potřeba a je vzácná. A čím se máme v tomto čase zabývat my všichni? Již naplno prožíváme období nového devítiletého cyklu a také roku, kdy máme pochopit, v čem spočívá nezávislost, tzn. nebýt zbytečně závislí na druhých, ale také je potřeba si k tomu uvědomit, že máme uvažovat, co děláme a přijímat zodpovědnost za vše co jsme v předchozím období započali a nyní dokončujeme. Zamysleme se nad tím, co jsme dosud od začátku roku učinili, ať už svým myšlením nebo jednáním a vypořádejme se s tím, zda jsme tím přispěli pro dobro své i ostatních. Pochopme, že v první řadě máme zodpovědnost za svůj život a ne za ostatní a tak se snažme v souladu se svým vnitřním vedením toho docílit.

A co pro sebe můžete udělat v srpnu?

Pouvažujte sami nad sebou, zda jste v harmonii se svým dosavadním průběhem života a podle toho jednejte. Udělejte si takovou malou inventuru, toho co jste od začátku roku prožili a poděkujte si za to, co se vám podařilo udělat k vaší spokojenosti. Z případných neúspěchů si vezměte ponaučení, nic si nevyčítejte a odpusťte si, vždyť chybami se člověk učí. Propusťte ze svého života, vše co vám již neprospívá, ať se jedná o negativní myšlenky, zlozvyky, věci nebo vztahy. Požehnejte jim, rozlučte se s nimi a s láskou je odevzdejte. Nyní ještě není vhodná doba začínat s něčím novým, naopak co máte rozděláno, dotáhněte do konce. Vězte, že pokud naplno odevzdáte svou vůli nejvyššímu Stvořiteli a necháte jej, ať řídí kroky ve vašem životě, stane se to, co má se stát a vy tak pocítíte velkou spokojenost sami se sebou s ostatními i s celým Vesmírem.

A teď pozitivní myšlenka na závěr:

Uvědomuji si, že mám zodpovědnost za sebe, snažím se proto být v harmonii a tím naplno žiji…

Přeji vám, ať s láskou přijímáte zodpovědnost za svůj život.
© Copyright 2011-2017   numerologie-hadanka.cz
Bez předchozího písemného souhlasu je kopírování těchto materiálů zakázáno