numerologická poradna Hadanka  -  numerologie, rozbory, výklady
"Ten nejkrásnější dar na světě jsem již dostala, je to můj život. A děkuji za to, že jej prožívám právě tady a teď."   D.H.
Srpnové okénko podle numeroempatie


Je tady osmý měsíc v roce 2018 a je zajímavé se podívat, jaký na nás bude mít vliv. Podle vcítění se do jeho energií má měsíční vibraci pod č. 1, která vznikne sečtením roční vibrace 11 a měsíce srpna, jakožto č. 8 a zažíváme jej jako měsíc nezávislosti, nových začátků a příležitostí. V červenci jsme si měli uvědomit, že za vše co děláme, také přijímáme zodpovědnost a máme ji sami za sebe a svůj život, ne za ostatní, a tak konečně vezměme život do svých rukou, zamysleme se nad tím, co jsme od začátku roku uskutečnili a vypořádejme se s tím, zda jsme svými myšlenkami, slovy a skutky přispěli pro dobro své i ostatních. Nyní je zde srpen, poslední letní měsíc a Léto nám stále naplno kraluje na svém trůně. Dětem se přehouply prázdniny do druhé půlky, ale mohou si jich ještě užívat naplno, tak jako se i dospělí zase mohou těšit z období dovolené, kdy si také zaslouženě odpočinou. V přírodě vše bují, kvete a zraje a my se můžeme stát její součástí a vnímat její energii, která má na nás blahodárný vliv. Sluníčko je více než štědré a svými paprsky nás bez podmínek hřeje a hřeje, tak mu za to aspoň poděkujme, vždyť bez jeho energie by nebylo života. Ale přijímejme i dny, které nám proprší, protože vody je stále potřeba a je vzácná, a stejně tak se radujme z letních bouřek, jež nám zase krásně pročistí vzduch, protože i ty jsou důležité pro rovnováhu v přírodě, jejíž jsme součástí. A čím se máme v tomto čase zabývat my všichni? Jsme za polovinou roku, s mistrovskou vibrací pod č. 11, kterou jsme naposledy prožívali v roce 2009. Nyní máme pochopit, v čem spočívá zdravá nezávislost tj. nebýt zbytečně závislí na druhých, a umět se o sebe postarat v každodenním životě do výše svých možností. Již naplno cítíme, že máme v sobě jistou emocionální sílu, která nás ponouká k tomu, abychom asertivně dali najevo, co potřebujeme, přijímali bez obav nové začátky a chopili se příležitostí, které nám právě vstupují do života. Nechme se s důvěrou vést svou intuicí a věřme, že nekonečná moudrost naší duše nám ukáže dále, kam máme směřovat.

A co pro sebe můžete udělat v srpnu?

Buďte sami sebou a snažte se být nezávislí na druhých lidech, médiích i na smýšlení vašeho okolí. Rozpusťte své obavy, že něco nesmíte a zdravě se prosazujte vůči ostatním, aby konečně poznali, jací jste, a jaké máte potřeby. Přijímejte vše nové s otevřenou náručí, a seberealizujte se tím, že se začnete věnovat nějaké nové aktivitě, ať je to učení, práce, záliba nebo životní styl, neboť to pro vás má význam z hlediska osobního a duchovního růstu. Prožívejte vše nově, jako byste se právě narodili a snažte se vědomě prociťovat, co se děje a tím žít v přítomnosti. Buďte otevření, samostatní a snažte si poradit se svými životními záležitostmi pokud možno sami. Vězte, že vás přitom neomylně vede vaše intuice, která správně řídí kroky vaším životem, a proto ji naslouchejte jako dobrému rádci a na jejím základě konejte věci nové a dobré dle vašeho nejlepšího vědomí a svědomí. A teď pozitivní myšlenka na závěr:

Přijímám svou nezávislost, raduji se z nových začátků i příležitostí, a naplno je prožívám, neboť mě naplňují blažeností…
Přeji vám, ať s láskou přijímáte svou schopnost být zdravě nezávislí.
© Copyright 2011-2018   numerologie-hadanka.cz
Bez předchozího písemného souhlasu je kopírování těchto materiálů zakázáno