numerologická poradna Hadanka  -  numerologie, rozbory, výklady
"Ten nejkrásnější dar na světě jsem již dostala, je to můj život. A děkuji za to, že jej prožívám právě tady a teď."   D.H.
Zářijové okénko podle numeroempatie


Je tady již devátý měsíc v roce 2017 a je zajímavé se podívat, jaký bude mít na nás vliv. Podle vcítění se do jeho energií má měsíční vibraci pod č. 1, která vznikne sečtením roční vibrace 1 a měsíce září, jakožto č. 9, a zažíváme jej jako měsíc projevování emocionální síly a zdravé nezávislosti. V srpnu jsme si měli uvědomit, že máme uvažovat, co děláme a přijímat zodpovědnost za vše co jsme v předchozím období započali a nyní dokončujeme. Zamysleme se nad tím, co jsme dosud od začátku roku učinili, ať už svým myšlením nebo jednáním a vypořádejme se s tím, zda jsme tím přispěli pro dobro své i ostatních. Nyní je zde září, první pozimní měsíc a léto pomalu předává žezlo podzimu, který brzy usedne na svůj trůn. Děti se po prázdninách spokojené a odpočinuté vrátili do školy a nám dospělým zase pokračuje i nadále učení se ve škole života. V přírodě se postupně dějí změny, listí na stromech začne postupně měnit své barvy od zelené do žluté až červené a přichází období sklizně podzimních plodin, za které děkujme matce přírodě. Počasí nám stále přeje a sluníčko nás ještě hřeje silou svých paprsků, za což mu buďme vděčni a těšme se na příjemné babí léto. Přijímejme však s pochopením i dny, které proprší a jsou chladnější, neboť to naše země potřebuje. A čím se máme v tomto čase zabývat my všichni? Již naplno prožíváme období nového devítiletého cyklu a roku, kdy máme pochopit, v čem spočívá nezávislost, tzn. nebýt zbytečně závislí na druhých, ale také je potřeba si k tomu uvědomit svou velkou emocionální sílu, která je v každém z nás a proto je dobré vyjadřovat jí ze sebe smysluplným způsobem. Zajímavostí je, že měsíční i roční vibrace se v tuto dobu právě nachází pod stejnou energií a to znamená, že potřebu být zdravě nezávislí a sebe prosazovat se budeme všichni pociťovat a to s dvojnásobným účinkem. Již zjišťujeme, že máme v sobě jistou sílu emocí, která nás ponouká k tomu, abychom asertivně dali najevo, co potřebujeme v životě a tím se chopili nových příležitostí jak se seberealizovat. Nechme se přitom vést svým vnitřním hlasem, který nám ukáže směr do nových oblastí života.

A co pro sebe můžete udělat v září?

Buďte činorodí a snažte se být zdravě nezávislí na lidech, médiích i na smýšlení vašeho okolí. Prožívejte vše nově, jako byste se právě narodili a snažte se vědomě prociťovat, co právě děláte a tím žít v přítomnosti. Překonejte své strachy a obavy, že něco nesmíte a projevujte se vůči ostatním lidem asertivně, aby poznali, jací jste, a jaké potřeby vlastně máte. Uvědomte si, že je to váš život, vy jste za něj zodpovědní a sami nejlépe víte, co je pro vás důležité. Přijímejte vše nové s otevřenou náručí, seberealizujte se tím, že se budete věnovat nějaké nové aktivitě, ať je to učení, práce nebo záliba, neboť to pro vás může mít význam z hlediska osobního a duchovního růstu. Projevte svou emocionální sílu smysluplným způsobem např. tvořivostí, uměleckou činností a tím uděláte radost nejen sobě, ale i ostatním. Vězte, že pokud budete naplno důvěřovat svému vnitřnímu vedení, že vede kroky vaším životem a co se má stát nového, to nastane v pravou chvíli, tak to jen s láskou přijímejte a děkujte za vše, co vám do života vstoupí.

Mám dobrý pocit ze své nezávislosti, se svými blízkými zůstávám v lásce a jsme spolu ve vzájemné spokojenosti…

Přeji vám, ať s láskou přijímáte zdravou nezávislost ve svém životě.
© Copyright 2011-2017   numerologie-hadanka.cz
Bez předchozího písemného souhlasu je kopírování těchto materiálů zakázáno