numerologická poradna Hadanka  -  numerologie, rozbory, výklady
"Ten nejkrásnější dar na světě jsem již dostala, je to můj život. A děkuji za to, že jej prožívám právě tady a teď."   D.H.
Záříjové okénko podle numeroempatie


Je tady devátý měsíc v roce 2018 a je zajímavé se podívat, jaký na nás bude mít vliv. Podle vcítění se do jeho energií má měsíční vibraci pod č. 2, která vznikne sečtením roční vibrace 11 a měsíce září, jakožto č. 9 a zažíváme jej jako měsíc družnosti, laskavosti, a vzájemné spolupráce. V srpnu jsme si měli uvědomit, v čem spočívá zdravá nezávislost tj. nebýt zbytečně závislí na druhých, a umět se o sebe postarat v každodenním životě do výše svých možností, dát asertivně najevo, co potřebujeme, přijímat bez obav nové začátky a chopit se příležitostí, které nám právě vstupují do života. Nyní je zde září, první pozimní měsíc a léto pomalu předává žezlo podzimu, který brzy usedne na svůj trůn. Děti se po prázdninách spokojené a odpočinuté vrátili do školy a nám dospělým zase pokračuje i nadále učení se ve škole života. V přírodě se postupně budou dít změny, listí na stromech začne měnit své barvy od zelené do žluté až červené a přichází období sklizně podzimních plodin, za které děkujme matce přírodě. Počasí nám stále přeje a sluníčko nás ještě hřeje silou svých paprsků, za což mu buďme vděčni, užívejme si jeho tepla a těšme se na příjemné babí léto. Přijímejme však s pochopením i dny, které proprší a jsou chladnější, neboť to naše země potřebuje. A čím se máme v tomto čase zabývat my všichni? Jsme skoro ve tři čtvrtině roku, s mistrovskou vibrací pod č. 11, kterou jsme naposledy prožívali v roce 2009. Nyní máme pochopit, že sami nejsme nic, že k životu potřebujeme jeden druhého, vzájemně se ovlivňujeme, a proto je důležité být vůči sobě laskaví a vzájemně spolupracovat. Vnímejme naplno vztahy, které vytváříme a žijeme v nich a řešme je pokud možno láskyplně a s klidem v srdci. Upřednostňujme nyní týmovou práci, protože díky společnému dílu, které budeme dělat s láskou, více dokážeme. Věřme, že proces života se vyvíjí podle správného božského řádu a co je pro nás správné, přijde samo, proto buďme pokojní a učme se trpělivosti.

A co pro sebe můžete udělat v září?

Buďte laskaví a ohleduplní k sobě i druhým lidem. Snažte se být tolerantní ke slabostem druhých, taktní a tolerantní a vytvářejte tak vzájemnou harmonii. Nyní budou také více než kdy jindy důležité vztahy všeho druhu, které budou prověřovány, na čem jsou postaveny jejich základy. To co není dobré, bude ukončeno a naopak vztahy které jsou postaveny na duchovním základě, zkoušky zvládnou, zůstanou stabilní, a k tomu budou i nadále vznikat další nové vztahy. Pochopte, že v tomto období ničeho nedosáhnete, když budete usilovat o to, vše zvládnout sami a přijímejte pomoc druhých lidí, kdykoli ji budete potřebovat. Vězte, že pokud si budete uvědomovat, že ve svém životě potřebujete dobře vycházet se všemi lidmi jako bližními svými a stanete se laskavější, trpělivější a tolerantní ve vztazích, bude se vám toto láskyplné jednání vracet, protože cokoli ze sebe vydáte, vrátí se zase obratem k vám zpátky, dle karmického zákona, jak zaseješ tak také sklidíš.

A teď pozitivní myšlenka na závěr:
Přijímám svou schopnost družnosti, spolupracuji s ostatními a tak se všemi žiji ve vzájemné pospolitosti…
Přeji vám, ať jste družní a s láskou spolupracujete s ostatními.
© Copyright 2011-2018   numerologie-hadanka.cz
Bez předchozího písemného souhlasu je kopírování těchto materiálů zakázáno