Každý člověk zahajuje svůj osobní cyklus v den, kdy se narodí. Čísla obsažené v datu narození se zapisují do tzv. mřížky, což je vzorec, ze kterého můžeme číst o své existenci. Jedná se o čísla 1 až 9, kromě čísla 0 , které se zde neuvádí. Z těchto čísel můžeme zjistit všechny individuální schopnosti a předpoklady, s nimiž vstupujeme do života, ale i pochopit naše slabosti a získat z nich ponaučení, které si musíme v tomto životě osvojit. Každé číslo má v mřížce svůj význam a představuje určitou hladinu energie.

pojmová představivost

3

mentální postřeh
láska ke kráse

6

domov a rodina
analytické schopnosti

9

duchovno
intuice

2

cit
emocionální hloubka

5

vůle
logika, intelekt

8

obrazuschopnost
slovní vyjadřování

1

inteligence
zručnost, asertivita

4

pracovitost
pochopení a účast

7

zkušenost

Pokud se nám v některém poli objeví číslo vícekrát, znamená to,že se zvyšuje jeho množství energie. Příklad rozpisu data narození: 25.12.1973

3 9
225 
11 7

Svůj význam mají samozřejmě i políčka mřížky, kde se neobjeví žádné číslo. Tato chybějící čísla mají také velkou důležitost, protože nám znázorňují lekce, které si budeme muset v životě projít a ponaučit se z nich.


Z data narození můžeme zjistit další významná čísla, která nás v životě ovlińují. Jsou to:

 • 1) ČÍSLO DNE – je to nejdůležitější číslo v datu narození, protože z něj zjistíme charakterové rysy daného člověka. Jedná se o číslo 1 až 31 a dále se nesčítá. charakter č. dne:
 •   1.nezávislost
 •   2.družnost
 •   3.kamarádství
 •   4.vyrovnanost
 •   5.vnímavost
 •   6.harmonie
 •   7.zkušenost
 •   8.rovnováha
 •   9.uvážlivost
 • 10. emocionální síla
 • 11. citlivost
 • 12. všestrannost
 • 13. zranitelnost
 • 14. cílevědomost
 • 15. odvaha
 • 16. přímočarost
 • 17. zdatnost
 • 18. odpovědnost
 • 19. účastenství
 • 20. intuice
 • 21. pochopení
 • 22. vytrvalost
 • 23. samostatnost
 • 24. přívětivost
 • 25. nenáročnost
 • 26. průraznost
 • 27. svědomitost
 • 28. rozpornost
 • 29. nepřehlednost
 • 30. ráznost
 • 31. motivace
 • 2) ČÍSLO MĚSÍCE A ROKU – jsou to doplňující čísla naší osobnostní stránky. Tyto čísla se redukují do č. 1 až 9. Výjimkou je pouze číslo 11, které se dále nesčítá, protože má svůj zvláštní význam.
 • 1 – samostatnost, volnost
 • 2 – laskavost, citlivost
 • 3 – komunikace, společenskost
 • 4 – organizační schopnost, ukázněnost
 • 5 – svoboda, náladovost
 • 6 – láska, tvořivost
 • 7 – pochopení, účast
 • 8 – síla, houževnatost
 • 9 – odpovědnost, duchovnost
 • 11- přecitlivělost, mírumilovnost
 • 3) ČÍSLO ŽIVOTNÍ – je to číslo naší životní cesty, jehož vlastnosti budeme využívat po celý život. Toto číslo zjistíme tak, že sečteme celé datum narození a redukujeme jej na konečné číslo 1 až 9. Výjimkou jsou pouze dvě čísla 11 a 22, které pokud nám vyjdou, se dále už nesčítají, protože se jedná o tzv. mistrovská čísla.
 • 1 – cesta člověka s nezávislou povahou, který má řídící schopnosti, vůli prosadit se a uspět
 • 2 – cesta člověka s laskavou povahou, jež je nadán dobrou intuicí a schopností diplomacie
 • 3 – cesta člověka s činorodou myslí, který velmi rád komunikuje, tvoří a spolupracuje s ostatními
 • 4 – cesta člověka, který je praktický, konzervativní a jeho smyslem života je práce, důslednost a          pořádek
 • 5 – cesta člověka, jež vyhledává svobodu a dobrodružství, má rád změny a vyhýbá se rutině
 • 6 – cesta člověka, jehož smyslem života je láska, krása, rodina a domov a která ráda pomáhá          druhým
 • 7 – cesta člověka, který je ponořený sám do sebe a jevelmi vnímavý, má pochopení pro druhé
        a žije z vlastních zkušeností
 • 8 – cesta člověka, který je houževnatý, touží po moci, je náročný na sebe i ostatní a nikdy
          se nevzdává
 • 9 – cesta člověka, který cítí odpovědnost vůči všem s velkou dávkou moudrosti , s tendencí          nemyslet na sebe a rozdávat se
 • 11 – cesta člověka, který je citlivý, tvořivý, má sklon k vizím a dovede využívat inspirace shora
          pro duchovní sféru
 • 22 – cesta člověka, který má touhu budovat pro druhé, má inspiraci a sílu a upřednostňuje              kolektivní činnost před svým osobním životem
 • 4) ČÍSLO OSOBNÍ ROČNÍ VIBRACE – ORV – je to číslo určitého ročního období, které prožíváme a má pro nás specifický význam. Účinky každé ORV působí po dobu 12 měsíců od jedněch narozenin do dalších. Toto číslo zjistíme tak, že sečteme dohromady číslo dne a měsíce z data narození a k tomuto přičteme č. roku, kdy jsme měli naposledy narozeniny a redukujeme jej do konečného součtu 1 až 9. Výjimkou jsou opět čísla 11 a 22, které pokud nám vyjdou se dále nesčítají, neboť se jedná zase o mistrovská čísla. Např. člověk narozený dne 5.2. bude v roce 2011 prožívat ORV pod č. 11. Každý rok dle ORV má určitý význam.
 • 1 – nové začátky, nezávislost, pocit, že jsem na vše sám, práce na sobě, co v tomto období          započneme bude důležité pro dalších 9 let
 • 2 – vztahy s okolím, spolupráce s druhými lidmi, touha po partnerském vztahu, na povrch se
         dostávají naše city a emoce a jsme více zranitelní
 • 3 – společenská aktivita, zvýšená komunikace, učení se něčemu novému, otevření se, touha po        nových zážitcích a plnění si svých snů
 • 4 – práce, organizační a materiální záležitosti, finanční zajištění pro budoucnost
 • 5 – svoboda, uvolnění se , změny, touha po dobrodružství a cestování, rozvoj osobnosti
 • 6 – rodina, partnerské vztahy, starost o své blízké v rodině, touha po harmonii a lásce
 • 7 – zklidnění a ponoření se do sebe, samota, přemýšlení co je v životě důležité, pomoc druhým,
         odpočinek, zdravotní problémy
 • 8 – odpovědnost a zúčtování za své činy za předchozích 7 let, spravedlnost, rovnováha profesní
         kariéra
 • 9 – dokončení a uzavření našich aktivit, osobní inventura a postupná příprava na nové období
 • 11 – vnímání energií a informací z vyšších úrovní a inspirace ostatních, využití intuice k pomoci         sobě i druhým a schopnost vyjadřovat své city
 • 22 – práce pro společnost, význam pro budoucnost lidstva a země, vybudování něčeho           hodnotného