Slovo numerologie pochází ze slova šifra, kód nebo také numero, což znamená latinsky číslo. Je to vlastně věda o číslech, která má své hluboké kořeny v dávné minulosti. Již v biblických dobách lidé tušili, že čísla mají svůj význam a vibraci, jež silně ovlivňuje jejich životy. Staří Řekové věřili,že čísla od jedničky až do devítky představují úplný proces tvoření, a to od počátku zrození Vesmíru. Podle tvrzení dávných učenců, k nimž patřil Galileo Galilei, čísla vibrují v souladu s hudbou sfér , což je jedinečný zvuk, který vytvářejí planety sluneční soustavy. Proto je numerologie úzce spjata také s astrologií a vzájemně se doplňují.

Za otce numerologie se považuje Pythagoras, starořecký matematik, který v 6. století př. n. l. ji učil ve svých mystických školách a pomohl také v rozvoji ezoterických škol. Jeho cílem bylo, aby lidé z čísel, které obsahují jisté informace, pochopili sebe samé, svůj život a jeho zákonitosti a znovu navázali spojení s duchovnem.

Díky numerologii můžeme porozumět, proč jsme takoví jací jsme, proč nás někdo přitahuje a rozumíme si s ním a s jiným nedokážeme najít společnou řeč. Můžeme se dozvědět, jaká je naše životní cesta a čím je vhodné se v určitý čas zabývat a čeho se naopak vyvarovat. To vše se dá zjistit z data narození. Dále je možné určit, jaký má naše jméno význam a jaký vliv mají čísla na zdraví, jaké místo je pro nás vhodné na bydlení nebo práci. Spočítat lze vlastně cokoliv a tím určit datum důležité události v životě jako je např. svatba, koupě rodinného domu, začátek podnikání nebo studia.

Pomocí karmických kódů, které také vycházejí z data našeho narození, zase můžeme zjistit úkoly současného vtělení a dozvíme se, jaký je náš hlavní životní úkol. Na jeho základě tedy poznáme, kterou cestou je dobré se v tomto životě vydat, co máme v něm splnit a také jaké uplatnění si máme vybrat, aby se nám podařilo naplnit naši současnou inkarnaci. Dále je možné určit oblasti, ve kterých jsme již jako lidé získali zkušenosti v minulých životech a tím pádem je máme zvládnuté. A ještě navíc se můžeme dozvědět, jaký stupeň přitažlivosti máme mezi sebou konkrétně jako duše a co je potřeba si spolu prožít.

Je to vzrušující možnost jak již nemusíme pouze snášet následky různých životních okolností, které nás potkají, ale přímo si ovlivnit svůj život. A to tím, že neponecháme nic náhodě, ale využijeme moci a energie čísel, aby nám pomohly rozšifrovat, co a kdy je vhodné udělat a jak se zachovat.