Miluj svůj život – Louise L Hay

Louise L.Hay, světově proslulá autorka a lektorka pro vás vytvořila dárkovou edici bestsellleru Miluj svůj život. Klíčové poselství v této jedinečné knize je: Vydáte-li pozitivní energii při práci se svou myslí, můžete uzdravit své tělo. Vysvětluje, že tím, jak limitujeme své myšlení a názory, vytváříme ve své mysli zárodky a příčiny nemoci. Louise L. Hay nás v knize Miluj svůj život vede k pozitivním změnám v našem myšlení a vytváří prostředí, které nás vede k prožití kvalitnějšího a hodnotnějšího života. Úryvek z knížky: To, co si o sobě myslíme, se pro nás stává pravdou. Věřím, že všichni, mne nevyjímaje, jsme bezvýhradně zodpovědni za všechno, k čemu v našem životě dochází, za to nejlepší i nejhorší. Každá naše myšlenka vytváří naši budoucnost. Každý z nás vytváří své zkušenosti vlastními myšlenkami a pocity. Sami vytváříme situace a pak se vysilujeme tím, že z vlastních frustrací obviňujeme druhé. Nikdo a nic – žádný člověk, žádné místo ani žádná věc – nad námi nemají moc. Tím, kdo v nás přemýšlí, jsme pouze my sami. My vytváříme své zkušenosti, svou realitu a každého v ní. Vytváříme-li klid, harmonii a rovnováhu ve vlastní mysli, setkáme se s nimi i v životě.

Radikální odpuštění – Colin C. Tipping

Každý procházíme v životě obtížnými událostmi, často již od raného dětství, a neseme si jejich dědictví zakódované v podvědomí. Také si již od dětství utváříme svůj postoj k těmto událostem, který se často posouvá do polohy ”proč mi to ten svět dělá”, ”vždyť si to přeci nezasloužím”, ”jsem oběť toho, co se mi děje”. A právě zde kniha Radikální odpuštění umně odhaluje jádro problému. Tyto pocity je nutné opustit a odpustit světu jeho zdánlivou nespravedlnost. Ukazuje se však, že nestačí konkrétním lidem, respektive tomu, kdo to vše řídí, obyčejně vnějškově odpustit. Zásadní je přestat se přitom cítit jako oběť událostí a plně převzít odpovědnost za to, co se nám děje. Protože vše si do života přitahujeme – vše, co se nám (zvláště opakovaně) stává nám má také něco důležitého sdělit. Odpustit je tedy třeba opravdu ”radikálně”. Kniha o tom nejenom filosofuje (v tom nejlepším slova smyslu), ale především přináší promyšlený postup, jak radikálního odpuštění dosáhnout. Zásadním prostředkem je například formulář, do kterého si zapisujeme bolestné události, které se nám staly – na jednu stranu fakta (z nadhledu) a na druhou stranu, jak jsme si je sami zvykli interpretovat. Mezi dalšími metodami jenom jmenujme ”osvobozující dopisy”, ”růži odpuštění” nebo ”radikální sobě-odpuštění” – vše samozřejmě dobře provázáno jednotnou myšlenkou knihy. V neposlední řadě si potom uvědomme, že je důležité, abychom byli sami k sobě vlídní a měli se sebou trpělivost.

Jsem – Marta Foučková

Známá autorka napsala tuto knihu, aby poodhalila tajemství života a smrti a ukázala cestu všem těm, kdo váhají a nevědí, proč jsou na světě a jaký je jejich úkol. Autorka se snaží promlouvat k těm, co upřímně hledají. Nabízí nový způsob myšlení, jímž by bylo zmírněno utrpení lidí a pochopen smysl života. Celý život se snažila poznávat zákony Vesmíru a předávat je dalším lidem. Její vypracovaná metoda, kterou nazvala hlubinná terapie, jí umožnila odkrýt celou řadu zákonitostí hlubokého podvědomí. Dobrala se důvodů mnohých depresí, duševních poruch, narušených vztahů mezi lidmi a poznala, že naše útrapy a těžkosti nepramení pouze z tohoto života, ale že je nutno najít jejich příčinu i v čase zpět, v minulosti i v minulých životech. Stěžejní základ práce, štěstí lidí a klid na Zemi, spatřuje v oblasti duchovního obrození. Její přednášková činnost je rozšířena po všech místech naší země a slyšely ji již tisíce lidí. Svými články přispívá rovněž do několika časopisů a novin a vídáme ji i na televizních obrazovkách.

Já jsem – Marta Foučková

Autorčina druhá kniha je zaměřena na poznání vyšších světů a ukazuje, jak hluboce souvisí všechno se vším a jak se každý musí snažit splnit svůj úkol zde na Zemi. Autorka se snaží promlouvat k těm, co upřímně hledají. Nabízí nový způsob myšlení, jímž by bylo zmírněno utrpení lidí a pochopen smysl života. Celý život se snažila poznávat zákony Vesmíru a předávat je dalším lidem. Její vypracovaná metoda, kterou nazvala hlubinná terapie, jí umožnila odkrýt celou řadu zákonitostí hlubokého podvědomí. Dobrala se důvodů mnohých depresí, duševních poruch, narušených vztahů mezi lidmi a poznala, že naše útrapy a těžkosti nepramení pouze z tohoto života, ale že je nutno najít jejich příčinu i v čase zpět, v minulosti i v minulých životech. Stěžejní základ práce, štěstí lidí a klid na Zemi, spatřuje v oblasti duchovního obrození. Její přednášková činnost je rozšířena po všech místech naší země a slyšely ji již tisíce lidí. Svými články přispívá rovněž do několika časopisů a novin a vídáme ji i na televizních obrazovkách.

Celestinské proroctví – James Redfield

Celestinské proroctví je název románu amerického spisovatele Jamese Redfielda. Zabývá se fiktivním rukopisem, jakýmsi proroctvím, nalezeným v Peru. Obsahem proroctví jsou otázky duchovní proměny lidstva, intuice, otázky předurčenosti nebo nahodilosti. Kniha popisuje, jakým směrem se bude v průběhu příštího tisíciletí naše civilizace ubírat. U nás Redfieldova kniha vyšla v roce 1993. Ačkoli se tematika knihy přímo netýká problematiky konce světa, zabývá se jakousi duchovní proměnou, jakou lidé projdou v průběhu třetího tisíciletí. Jak už víme, slovní spojení konec světa nemusí nutně znamenat jen zánik planety Země nebo hromadné vymírání lidské rasy. Může také být jen symbolické; mnoho proroctví mluví o navození vyššího intelektuálního stavu, upouštění od materiálních hodnot, návratu k bohům atd. Celestinské proroctví obsažené v rukopise, který hlavní hrdina románu nachází v Peru, lidem odhaluje devět vhledů – devět způsobů poznání, které mají lidem pomoci v evolučním vývoji. Cesta ke správnému poznání má být otevřena zvýšenou vnímavostí k událostem, které nás dosud provázejí. Jde o zločiny, přírodní katastrofy, upadání mezilidských vztahů a další. Někteří jedinci skutečně začínají prohlašovat, že s „naším světem není něco v pořádku“ a že tento stav není dlouhodobě udržitelný z hlediska energie a různých vibrací. Je očekáváno období velkých změn.

Hovory s Bohem – Neale Donald Walsch

První část mimořádné trilogie Hovory s Bohem zaznamenává úvodní „dialog“ N. D. Walsche s Bohem. Tato kniha pojednává o osobních otázkách týkajících se například vztahů, hojnosti, dobra a zla, na které Bůh dává jasné a srozumitelné odpovědi. Při čtení knihy si uvědomíte, že v pozadí tohoto autorova rozhovoru s Bohem jde o vaše pochopení a o váš rozhovor s Bohem, který je ve skutečnosti předmětem této nezapomenutelné knihy. Slyším, jak tvé srdce pláče. Vidím, jak tvá duše hledá. Znám tvou hlubokou touhu po pravdě. Voláš po ní v bolestech i v radosti. Nekonečně dlouho mě úpěnlivě prosíš: Ukaž se mi. Odhal se mi. Toužím po srozumění. Nyní tak činím. Otevřeně, jazykem prostým a tak přímým, že nemůžeš neporozumět a ztratit se v záplavě slov. Tak prosím. Zeptej se Mě na cokoliv, opravdu na cokoliv, a Já ti odpovím. Stojí při Mne celý vesmír. Tak tedy hledej; tato kniha není jediný Můj nástroj. Můžeš položit otázku a pak knihu odložit. Ale dívej se. Naslouchej. Slovům písně, kterou vzápětí uslyšíš. Poselství knihy, kterou budeš číst. Pointě filmového příběhu, který příště uvidíš. Náhodné promluvě člověka, kterého právě potkáš. Propříště naslouchej šumění řeky, hukotu moře, hlasu vánku, který tě ovívá – to vše je Mým záměrem; všechny tyto cesty vedou ke Mně. Popovídáme si, pokud budeš naslouchat. Pozveš-li Mně, přijdu. Ukážu ti, že jsem do věků existující a všudypřítomný. Ve skutečném dialogu, odehrávajícím se v nitru každého člověka, který se rozhodl žít v pravdě, nezáleží na tom k jakému náboženství se přiklání, nebo zda se vůbec považuje za věřícího člověka. Základem je ochota naslouchat.

Hovory s Bohem II.- Neale Donald Walsch

„Dialog“ N. D. Walsche s Bohem pokračuje v druhé knize z trilogie Hovory s Bohem. V této části Bůh navrhuje sociální, sexuální, vzdělávací, politickou, ekonomickou a teologickou revoluci – změnu v osobních paradigmatech člověka, která by následně přinesla transformaci ve světě. Rozhovor pokračuje… …tato změna od vás bude vyžadovat velkou moudrost, velkou odvahu a velkou vytrvalost. Neboť strach vám bude našeptávat, že tyto myšlenky jsou mylné. Strach bude tyto vznešené myšlenky nahlodávat a vy si začnete myslit, že jsou prázdné… Nikdy však nevytvoříte společnost, po jaké jste vždycky toužili, dokud nepoznáte nejvyšší pravdu: Co děláte druhým, děláte sobě; co neuděláte pro druhé, neuděláte pro sebe; utrpení druhých je utrpením vaším; radost druhých je radostí vaší. Když se toho všeho vzdáte, vzdáte se části svého já. Je čas začít nový život. Musíte si uvědomit, čím skutečně jste, abyste se opět stali viditelnými. Neboť jste-li viditelní a je-li viditelný i váš opravdový vztah k Bohu, pak jsme neoddělitelní. A nic nás už nikdy neoddělí.

Hovory s Bohem III.- Neale Donald Walsch

Třetí kniha z trilogii Hovory s Bohem dále rozvíjí témata jako například: podstata duše, prostoru a času a život vysoce vyspělých společností. Neale shrnuje svůj vnitřní dialog trvající šest let v tomto fascinujícím zkoumání života, vesmíru a našeho vztahu k Bohu. Neale klade své vlastní otázky a Bůh na ně odpovídá – moudře, vtipně a často překvapivě. ozhovor pokračuje… Vždycky jsi součástí Boha, neboť od něho nejsi nikdy oddělený. Toto je základní pravda tvé existence. Jsme jeden celek. Takže teď znáš celou pravdu. Tato pravda je potravou pro tvou hladovou duši. Najez se jí. Svět žízní po této radosti. Napij se jí. Udělej to na mou počest. Neboť pravda je tělo a radost je krev. Tělo a krev Boha, který je láska. Pravda. Radost. Láska. Jedno vede k druhému a nezáleží na pořadí. Všechno vede ke mně. Já jsem všechno. Končím tento rozhovor tak, jak jsem jej začal. Dal jsem ti pravdu. Dal jsem ti radost. Dal jsem ti lásku. Dal jsem ti odpovědi na největší tajemství života. Zbývá jen jediná otázka. Touto otázku náš rozhovor začal. Otázka není, kde komu mluvím, otázka je, kdo mě poslouchá?

Anděl evoluce- Michael Todd

Komunikaci s posly Ducha považuje většina lidí za cosi přinejmenším podivného, ale dr. Todd Michael ve své úžasné knize Anděl evoluce jasně ukazuje, že tuto schopnost má každý z nás. S andělem evoluce se poprvé setkal ve chvíli, kdy se v autě řítil vstříc smrti a hlas posla ho zachránil. Dr. Michael se jako mladík věnoval meditaci a zenu a intenzivně se zajímal o duchovní svět. Jako lékař na pohotovosti pak navázal spojení s poslem Ducha, s nímž probíral zásadní otázky týkající se života, smrti, Země, tohoto vesmíru i jiných dimenzí. Odpovědi, kterých se mu dostalo, jsou velmi působivé, občas dost provokativní, ale vždy velmi inspirující. A jsou navíc podány přístupnou a někdy i značně humornou formou navádějící čtenáře na cestu, jež směřuje k poznání vlastní podstaty a k proniknutí do tajů nekonečna, které nás obklopuje

Numerologie čísla lásky – Robin Steinová

Co je to NUMEROLOGIE? Jak se pracuje s numerologickou mřížkou? Jak z čísel poznáme sami sebe i ostatní? Proč nás přitahují určité typy lidí a proč jsou naše vztahy s nimi takové, jaké jsou? Co se máme naučit a jak můžeme ovlivnit svou životní cestu?
Robin Steinová, která napsala tuto knihu o numerologii po 15 letech výzkumů, ukazuje, jak přimět čísla našich dat narození , aby odpověděla na naše životní otázky. Víme, že ve Vesmíru se odehrávají cyklické děje, které lze vyjádřit čísly. Málokdo si ale uvědomuje, že tato čísla mají neviditelnou, ale mocnou vibrační sílu, kterou na nás působí od okamžiku našeho narození. Vytvářejí totiž určitou povahovou skladbu naší osobnosti a tím současně naznačují směr našeho života. Je třeba si však uvědomit, jak důležitý je tvořivý přístup k poznatkům, které numerologickým rozborem získáme, abychom dokázali rozvíjet své dané pozitivní vlastnosti a k dobrému usměrnit vlastnosti negativní. Důležité je, pochopit smysl svého životního úkolu, a tak si ovlivnit svůj osud.

Numerologie v praxi – Milan Walek

Kniha je prvním dílem několika knih o numerologii. Byť se to může někomu zdát nesmyslné, čísla umožňují lépe pochopit zákonitosti našeho vývoje. Při jejich symbolickém užití z hlediska numerologie jsou nositeli jisté energie, která svým způsobem ovlivňuje hmotu, a zároveň jsou i zdrojem důležitých informací. A proto čísla vycházející z data narození každého z nás jsou klíčem k hledání souvislostí existujících v lidském jednání a chování.
Příběh Milana Walka je inspirující. V roce 1992 vyslechl přednášku o numerologii, která zásadně změnila jeho pohled na svět. Uvědomil si, že čísla mají svůj vnitřní život, který přenášejí na vše, k čemu se vztahují. Díky svému dalšímu vzdělávání a citu získal neobyčejné zkušenosti, a ty předává prostřednictvím své knížky „Numerologie v praxi“ dalším lidem dychtícím po poznání. Autorovo pojetí je vyjímečné v důrazu, který navíc klade na vztah numerologie k duševnímu a fyzickému zdraví člověka.