Karma

Karma je slovo, které pochází ze Sanskrtu. Dle východní moudrosti je vykládána jako čin, konání, jednání. Definici známe pod pojmem „Jak zaseješ, tak taky sklidíš“.

Karmu rozlišujeme jako negativní nebo pozitivní a tady ji označujeme jako dharma. Chápeme ji jako souhrn příčiny a následků v jednání člověka jako jednotlivce nebo lidstva jako skupiny v tomto a minulých životech.

Úkolem duše je její rozvoj a právě proto se nacházíme tady a teď každý ve svém těle, které nám slouží jako schránka pro naši duši. Duše si sem na Zemi, která v současnosti slouží jakoby škola pro duše s karmickým zatížením, přišla nasbírat zkušenosti a duchovně se rozvíjet a to za jediným účelem, aby opět mohla splynout s Jednotou. Smyslem života je tedy zpracovat veškerou negativní zátěž z minulých a současných vtělení a potom se již duše nemusí inkarnovat. Najdou se mezi námi ovšem i duše, které karmické zatížení nemají, a přišly se inkarnovat pouze proto, aby nám pomohly na cestě našeho duchovního růstu.

Každá duše si svůj životní úkol vybírá před svou inkarnací sama. Jak to vlastně probíhá? V prostoru, kde se duše nachází mezi jednotlivými životy, zvaném Bardu, si ve spolupráci se svými duchovními učiteli, tvořenými karmickou radou s průvodci a rodinou duší zvolí, jaký úkol si v životě přijde splnit. Čím rychleji chce duše růst, tím víc si může své učební látky zvolit, aby ji zpracovala rychleji. Pro plnění svého životního úkolu si každá duše sama zvolí místo a čas svého narození, svoje rodiče a rodinu, stát a rasu. Po narození zafunguje tzv. „závoj zapomnění“ a většina duší si už nepamatuje svůj životní úkol, který si sama vybrala. Proto nám může pomoci výklad karmických kódů, který nám rozšifruje náš životní úkol.

Karmické kódy

Z karmických kódů, které vycházejí z data našeho narození, můžeme zjistit smysl a cíl současného vtělení a hlavně náš životní úkol. Na jeho základě tedy poznáme, jakou cestou je dobré se v tomto životě vydat, co máme na své životní cestě splnit a také jaké uplatnění si máme vybrat, aby se nám podařilo naplnit naši nynější inkarnaci. Dále se dozvíme věk naší duchovní zralosti, prostřednictvím jakého paprsku nám jde pomoc a která čakra nás ovlivňuje.

Také je možné určit oblasti, ve kterých jsme již jako lidé získali zkušenosti v minulých životech a tím pádem bychom je měli mít zvládnuté.

A ještě navíc se můžeme dozvědět ze vztahových egregorů, jaký stupeň přitažlivosti máme mezi sebou konkrétně jako duše, s jakým člověkem z našeho okolí sdílíme společnou karmu a co je potřeba si spolu prožít.