Můžete si zakoupit online videoseminář numeroempatie na stránkách Ladírny.

O videosemináři Numeroempatie

Na základě absolvování videosemináře numeroempatie s Dášou Halotovou se naučíte porozumět sami sobě a vztahům s ostatními lidmi, pochopíte jak dobře využít své schopnosti a naučíte se zvládat své slabosti, budete schopni ovládat si své zdraví a naučíte se odbourávat své zdravotní problémy.

Vypočítáte si datum důležité události jako je např. uzavření smlouvy na koupi domu, cesta do zahraničí, začátek podnikání či nástup do práce, zdravotní prohlídka aj. Určíte si, co znamená jméno a příjmení a další osobní údaje pro váš život i kde je vhodné bydlet či pracovat.

Nabízím vám tímto jedinečnou příležitost, jak již nemuset pouze snášet následky různých životních okolností, které vás potkají, ale přímo si ovlivnit svůj život. A to tak, že neponecháte nic náhodě, ale využijete moci a energie čísel k tomu, že budete vědět, co a kdy je vhodné co udělat a jak se zachovat.

Ukázková lekce zdarma

V 17 podrobných lekcích se dozvíte:

  • jaká je symbolika čísel, jejich rozdělení a charakteristika dle jejich důležitosti
  • jaká je naše životní cesta
  • jak nás ovlivňují dny v týdnu
  • co obsahuje numerologická mřížka a co z ní lze vyčíst
  • co jsou to roviny a jak jejich schopnosti máme využít v životě
  • rozdělení jednotlivých vibrací a jak si na jejich základě zjistit čím je vhodné se zabývat
  • co jsou to primární čísla a jaký mají vliv na náš život
  • co jsou to devítileté vibrace a co se na základě nich máme naučit
  • jaká úskalí je potřeba zvládnout a jaký to má vliv na zdraví
  • jaká je charakteristika jména, příjmení a dalších osobních údajů