Rok 2019 tvoří čtyři čísla – jsou to 2, 0, 1, 9. Pokud chceme zjistit, jaký má rok potenciál, je potřeba vycházet ze všech těchto čísel. Rozdělíme si je nejprve na č. 20, což znamená intuicea č. 19, které označujeme jako účastenství. Číslo 20 je složeno z 2, která má význam jako družnost a z 0, jež zesiluje energii čísla předchozího tedy č. 2. Další dvojčíslí 19 se skládá z 1, jejímž významem je nezávislost a z 9, kterou značíme jako uvážlivost a po sečtení 1 a 9 získáme č. 10, tzn. emocionální síla. Jestliže si sečteme tato dvě čísla tedy 20+19 dohromady, vyjde nám č. 39 a po jeho součtu 3+9 dostaneme č. 12 s významem všestrannost, a teprve po konečném sečtení 1+2 získáme č. 3, které znamená KOMUNIKACE.

Z toho všeho můžeme usoudit, že r. 2019 pokračuje i nadále duchovní cestou, kdy stále pociťujeme zvýšenou intuici, k tomu se nám přidává účastenství, velkou důležitost bude pro nás mít družnost a emocionální síla, ale zároveň je potřebné stále si zachovat svou nezávislost a žít na základě uvážlivosti a uvědomit si, že přichází nové období, které je určené pro otevřenost, komunikaci, společenskost, učení se a tvořivost. Heslem pro tento rok je KOMUNIKACE a TVOŘIVOST.

V roce 2018 si stále uvědomujeme, že prožíváme mistrovské období a jsme napojeni na nejvyšší zdroj, ze kterého dostáváme veškerou moudrost a vědění. Stačí si jen uvědomit, že naše intuice je velmi silná a díky ní můžeme být v životě vedeni, ale také můžeme inspirovat ostatní. Prožíváme návrat do duchovního způsobu života, pokud v něm ještě nežijeme naplno, tzn. v lásce, víře, pokoře, moudrosti, spokojenosti, vzájemné pomoci a v naprostém souladu s celým Universem. Nyní jsou také více než kdy jindy důležité vztahy všeho druhu, které budou stále prověřovány, na čem jsou postaveny jejich základy. To co není dobré, bude ukončeno a naopak vztahy, které jsou postaveny na duchovním základě zkoušky zvládnou a zůstanou stabilní a k tomu budou i nadále vznikat další nové duchovní vztahy.

Nyní v roce 2019 nás čeká rok, důležitý z hlediska duchovního pokroku, protože nás bude směrovat k tomu, abychom se uvolnili, konečně otevřeli své nitro a začali se asertivně prostřednictvím komunikace projevovat, co potřebujeme dát najevo sami sobě i ostatním. Máme znovu objevit radost ze setkávání a přátelství s lidmi naladěnými na stejnou vlnu. Toužíme se sdružovat, sdílet s druhými lidmi své myšlenky a společně tvořit. Jestliže otevřeme svou duši, přitáhneme si k sobě lidi, kteří jsou energeticky naladěni na stejnou vlnu. Nikdo se už nebude cítit sám, neboť všichni tvoříme jednotu a jsme součástí Vesmíru. Pokud nebudeme tlačit na pilu, přijde to samo od sebe, stačí být jen přirozeně aktivní a mít oči a srdce otevřené. Každý se bude chtít nějak vyjádřit slovy, řečí těla či tvořivostí. A co je velmi důležité, to je řešit záležitosti, které jsme odkládali na neurčito. A tak vše co je v nás nastřádáno, a nikdy nebylo z důvodu strachu vyřčeno, se dostane ven, nám se tak uleví a hlavně bude se to konečně řešit. Lidé budou dle svého naladění emocionálně silní a někdy až výbušní. Proto je důležité, abychom zůstali v klidu a neodsuzovali je, ale naopak snažili se je pochopit a nebyli vztahovační. Dobře se bude dařit učení a zdokonalování svých schopností. Každý z nás má v sobě skryté rezervy, které jsme zatím nevyužili. Cítíme, že právě nastává doba, kdy máme chuť poznávat, cestovat a učit se něčemu novému a plnit si takto své sny. Energie budeme mít v tomto roce každý dost podle toho, jak dokážeme být otevření společnosti lidí a celému Vesmíru, jak umíme zacházet s přirozenou schopností komunikace, učení se, rozvoje a tvořivosti. V průběhu celého roku 2019 se nám bude dobře dařit, pokud se dokážeme otevřít a komunikací projevíme své potřeby, názory a to co je v nás, budeme přirozeně tvořit svůj život v přítomnosti a užívat si, že jsme součástí společenství zvaného Jednota. Dobrou schopnost komunikace, společenskosti a tvořivosti v roce 2019 vám ze srdce přeje Dagmar Halotová