Je tady již desátý měsíc v roce 2019 a je zajímavé se podívat, jaký na nás bude mít vliv. Podle vcítění se do jeho energií má měsíční vibraci pod č. 4, která vznikne sečtením roční vibrace 3 (2019: 2 + 0 + 1 + 9 = 3) a měsíce září jakožto čísla 10, (3+10=13, 1+3=4) a zažíváme jej jako měsíc vyrovnanosti a práci na sobě.

září jsme si měli uvědomit důležitost být otevření, komunikovat všemi způsoby a pochopit, že správný způsob komunikace není jen záležitostí slova, ale také řeč duše a těla i telepatie může projevit mnohé a my jsme bytosti, které mají žít v souladu s ostatními ve vzájemném společenství.

Nyní je zde říjen, druhý podzimní měsíc a podzim již plně usedl na svůj trůn a chopil se kralování. V přírodě se vše začíná měnit, listí na stromech se barví do žluté, zlaté, hnědé a rudé až z té krásy zrak přechází a období sklizně podzimních plodin právě vrcholí. Počasí nám stále přeje a sluníčko se snaží hřát nás silou svých paprsků, za což mu děkujme a prožívejme tak ještě naplno příjemné babí léto. Mějme však pochopení pro typické podzimní dny, které proprší a jsou chladnější, neboť naše země vodu potřebuje.

A čím se máme v tomto čase zabývat my všichni?

Jsme ve tři čtvrtině roku s roční vibrací pod číslem 3, kdy máme pochopit, v čem spočívá schopnost dobrého vyjadřování, otevřenosti, společenskosti a tvůrčí činnosti. Zajímavostí je, že tuto měsíční vibraci jsme již prožívali v lednu, a protože jsme se od té doby v životě posunuli, můžeme vnímat, že říjen už bude jiného rázu. Máme si nyní uvědomit, že právě poctivou práci na sobě můžeme dojít k vyrovnanosti ve všech oblastech života. Buďme si vědomi toho, že prací na svém Já, kterou se zabýváme, prospíváme nejen sami sobě, ale můžeme díky ní i inspirovat a pomoci lidem ve svém okolí.

A co pro sebe můžete udělat v říjnu?

Věnujte dostatek času a energie práci sami na sobě. Přijměte i to, že je k tomu zapotřebí jistá disciplína, která vás povede k tomu, co je potřeba dodržovat, abyste byli v rovnováze a žili v harmonii. Každý jistě máte na sobě co zdokonalovat, ať se jedná o trpělivost, toleranci, pochopení, odpuštění aj., díky nimž si zlepšujete vztah sami se sebou, i se svým okolím. Zamyslete se také nad svým zdravím a dbejte na jeho prevenci, tím, že si nastolíte pro vás nejlepší životosprávu např. změnou stravy, péčí o duši a tělo, pravidelným pohybem, prospívajícími zájmy, odpočinkem atd. To vše vám pomůže dát se zase do rovnováhy i tím, že svého života vyloučíte, to co pro vás není dobré a odebírá vám to energii a s láskou přijmete, co vám naopak velmi prospívá. Vězte, že pokud se budete věnovat práci na sobě a uvědomíte si, že je to přirozená součást vašeho života a je pro ni potřeba i jistá sebekázeň, můžete tak sklízet úspěch, což záhy poznáte, díky své spokojenosti a vyrovnanosti.

A teď pozitivní myšlenka na závěr:

Práci na svém Já se věnuji, a že jen díky ní dojdu k vyrovnanosti, si plně uvědomuji

Přeji vám, ať se práce na sobě stále daří 🙂

Dáša Halotová
Osobní web: numerologie-hadanka.cz
Lektorka ezoterických týdnů na ostrově Pag v Chorvatsku: ezopag.cz
Autorka online semináře Základní numeroempatie