Květen 2021

Květnové okénko podle numerologie

Je tady pátý měsíc v roce 2021 a je zajímavé se podívat, jaký na nás bude mít vliv. Podle vcítění se do jeho energií má měsíční vibraci pod č. 1, která vznikne sečtením roční vibrace 5 (2021: 2 + 0 + 2 + 1 = 5) a měsíce května jakožto čísla 5, (5+5=10, 1+0=1) a zažíváme jej jako měsíc nezávislosti a nových začátků.

V dubnu jsme se měli zamyslit nad tím, co jsme dělali v předešlé době a zda jsme tím přispěli pro dobro své i ostatních. Je potřeba si to uvědomit a přijmout zodpovědnost za své skutky.  Začínáme pociťovat, že je nutné být k sobě upřímní a citlivě přehodnotit jednak své chování, ale i myšlení.  A pokud ještě nejsme s něčím vyrovnaní a v harmonii, máme to už začít řešit.

Nyní je tady čas, kdy máme pochopit, v čem spočívá zdravá nezávislost tj. nebýt zbytečně závislí na druhých, a umět se o sebe postarat v každodenním životě do výše svých možností. Již naplno cítíme, že máme v sobě jistou emocionální sílu, která nás ponouká k tomu, abychom asertivně dali najevo, co potřebujeme, přijímali bez obav nové začátky a chopili se příležitostí, které nám právě vstupují do života. Všímejme si také nových lidí, které potkáme, a mohou být pro nás důležití, neboť právě vstupují do našeho života, což určitě není náhoda. Nechme se s důvěrou vést svou intuicí a věřme, že nekonečná moudrost naší duše nám ukáže dále, kam máme směřovat.

A co pro sebe můžete v květnu udělat nejlepšího?

Přivítejte s láskou a radostí každý nový den. Buďte aktivní a snažte se nebýt zbytečně závislí na druhých lidech, mediích i na smýšlení vašeho okolí. Nyní je tady čas, kdybyste měli zažít nebo započít sami něco nového, co vás obohatí na těle i na duši. Vězte, že všechno co vám nyní vstoupí do života, jste si již vytvořili svými myšlenkami, a proto se snažte myslet jenom pozitivně.  Věnujte tento čas i nové aktivitě, ať už se jedná o učení, práci nebo zájmovou činnost, která je pro vás významná z hlediska osobního a duchovního růstu. Buďte otevření, samostatní a snažte si poradit se svými životními záležitostmi pokud možno sami.  Vnímejte naplno své okolí, abyste se setkali s novými lidmi, kteří s vámi mají duševní přitažlivost na stejné vibrační úrovni.  Důvěřujte sobě, svému vnitřnímu moudrému hlasu, a věřte Stvořiteli, že vede kroky vaším životem a co se má nového stát se stane v pravou chvíli, tak to jen přijímejte a děkujte za vše, co vám vstoupí do života.

Přeji vám, ať s láskou přijímáte vše nové a svou schopnost být samostatní ☺

Dáša Halotová
numerologie-hadanka.cz