Červen 2021

Květnové okénko podle numerologie

Je tady šestý měsíc v roce 2021 a je zajímavé se podívat, jaký na nás bude mít vliv. Podle vcítění se do jeho energií má měsíční vibraci pod č. 11, která vznikne sečtením roční vibrace 5 (2021: 2 + 0 + 2 + 1 = 5) a měsíce června jakožto čísla 6, (5+6=11) a zažíváme jej jako měsíc vnímání své intuice.

V květnu jsme se měli zamyslit nad tím, v čem spočívá zdravá nezávislost tj. nebýt zbytečně závislí na druhých, a umět se o sebe postarat v každodenním životě do výše svých možností. Již naplno cítíme, že máme v sobě jistou emocionální sílu, která nás ponouká k tomu, abychom asertivně dali najevo, co potřebujeme, přijímali bez obav nové začátky a chopili se příležitostí, které nám právě vstupují do života.

Nyní je tady čas, kdy je potřeba si právě uvědomit, že díky č. 11 prožíváme mistrovské období, kdy bychom se všichni měli pozvednout nad denní běh života a vyrovnat si tak nově svou vnitřní hladinu. Každý z nás je přímo napojen na nejvyšší zdroj, ze kterého dostáváme veškerou moudrost a vědění. Všechny odpovědi, které hledáme, jsou přichystány v našem nitru. Stačí jen naslouchat svému vnitřnímu moudrému hlasu a nechat se jím v životě pokojně vést. A sami uvidíme, jak se to projeví na spokojenosti, kterou pocítí naše duše, když budeme poslouchat svou intuici. Věřme, že odpovědi na své otázky, nenalezneme ve svém okolí, ale sami v sobě a také, že inspirace, které k nám jsou sesílány z Vesmíru, mohou ovlivnit nejen naše životy, ale i ostatní kolem nás.

A co pro sebe můžete v červnu udělat nejlepšího?

Naslouchejte svému vnitřnímu moudrému hlasu, jenž se nazývá intuice. Přestaňte si už sami organizovat život, nechte se vést svým vnitřním vedením a uvidíte, že vše jde samo, tak jak to má být.

Vnímejte své pocity, které jsou signálem vaší duše, a ta vám řekne, co je pro váš život podstatné, i když to může být něco úplně jiného, než jste původně měli na mysli. Uvědomte si, že již nastalo období na váš vnitřní růst, rozjímání o životě a vnímání sebe sama. Věřte, že inspirace, které k vám budou seslány z Vesmíru, mohou ovlivnit vás i vaše okolí a změnit vám najednou život. A také vězte, že pokud hledáte odpovědi na své otázky, nenaleznete je ve svém okolí, ale najdete je sami v sobě.

Užívejte si krásu léta a uvědomte si, že je to období určené právě k tomu, abyste si dopřáli dostatek odpočinku v pohodě a klidu přírody. Vychutnejte si společné vzácné chvíle se svými milovanými a buďte si vědomi, že vše co vám vstoupí do života je darem seslaným vám shůry. Buďte si vědomi, že každý z nás je jen malou částečkou velkého celku zvaným Univerzum a navzájem se svými myšlenkami i činy ovlivňujete a tak se k sobě i ostatním chovejte ohleduplně a žijte v harmonii.

Přeji vám, ať se necháte vést intuicí na cestě životem 🙂

Zdraví vás

Dáša Halotová
numerologie-hadanka.cz