Říjen 2021

Květnové okénko podle numerologie

Je tady desátý měsíc v roce 2021 a je zajímavé se podívat, jaký na nás bude mít vliv. Podle vcítění se do jeho energií má měsíční vibraci pod č. 6, která vznikne sečtením roční vibrace 5 (2021: 2 + 0 + 2 + 1 = 5) a měsíce října jakožto čísla 10, (5+10=15, 1+5=6) a zažíváme jej jako měsíc lásky a  harmonie.

V září jsme si měli uvědomit naši schopnost naplno vnímat vše co se v nás i v našem okolí děje a na základě svého vnitřního hlasu přijímat změny, které nám vstupují do života jako nové příležitosti.

Právě změna je pro nás podstatná a měli bychom ji přijímat, protože přináší nové podněty do našeho života, které osvobozují duši a přejí tak k jejímu dalšímu rozvoji.

V říjnu máme pochopit, že harmonické mezilidské vztahy hrají v našem životě podstatnou roli. Stejně tak jako poskytnutí pomoci tam, kde se někdo ocitne v nouzi. Naše lidumilné cítění začíná být silnější. Zajímavostí je, že tuto měsíční vibraci jsme již prožívali v lednu, a protože jsme se od té doby v životě posunuli, můžeme vnímat, že říjen už bude jiného rázu. Když procházíme procesem vzestupu a transformace jedině univerzální láska se nám stává jakousi hnací silou pro naše každodenní bytí, tvoření a mezilidské vztahy. Stále více nabývá na zřeteli, že je potřeba propustit vše ze svého života co nemá nic společného s láskou, ať jde o vztahy nebo náš styl života. Proto je důležité, aby každý miloval sám sebe, a jednal vždy podle svého nejlepšího vědomí a svědomí v souladu s láskou.

A co pro sebe můžete v říjnu udělat nejlepšího?

Otevřete svá srdce lásce a mějte se rádi. Vytvářejte pro sebe i druhé prostředí plné harmonie a radosti.

Propusťte už konečně ze svého života vše, co nemá nic společného s láskou. Zvolte si lásku místo strachu a sami poznáte, že je tou jedinou cestou ke spáse. Buďte připraveni poskytnout pomoc těm, kteří vás o to požádají.

Mějte oči a srdce otevřené a projevte svou starostlivost a péči vůči těm, kteří to potřebují, protože vše co děláte pro blaho lidí je dobré. Vždyť přece pomáhat jeden druhému je podstatou člověčenství. Zaměřte se nyní na svůj domov, zpříjemněte si jej podle sebe, ať je vaším bezpečným přístavem, kde budete rádi setrvávat. Uvědomte si, že každý z vás jste jeden dílek z velké vesmírné skládačky, všichni se vzájemně ovlivňujete a podle toho se ke všemu tvorstvu s láskou chovejte. Vězte, že v nadcházejícím období Ti z vás, kteří v jakémkoli smyslu pomáhají dobru naší země a lidem, budou podporováni a chráněni vesmírem. Čím dříve pochopíte, že vlastně celý svět je vaše rodina a každý z vás je její součástí, tím spíše budete žít s celým vesmírem v láskyplném souladu.

Přeji vám hojnost lásky 🙂

Dáša Halotová
numerologie-hadanka.cz