Listopad 2021

Je tady jedenáctý měsíc v roce 2021 a je zajímavé se podívat, jaký na nás bude mít vliv. Podle vcítění se do jeho energií má měsíční vibraci pod č. 7, která vznikne sečtením roční vibrace 5 (2021: 2 + 0 + 2 + 1 = 5) a měsíce listopadu jakožto čísla 11, (5+11=16, 1+6=7) a zažíváme jej jako měsíc víry a získávání zkušeností.

V říjnu jsme měli pochopit, že harmonické mezilidské vztahy hrají v našem životě podstatnou roli. Stejně tak jako poskytnutí pomoci tam, kde se někdo ocitne v nouzi. Naše lidumilné cítění je více silnější a tak jsme připraveni poskytnout pomoc těm, kteří nás o to požádají. Je dobré mít oči a srdce otevřené a projevit svou starostlivost a péči vůči těm, kteří to potřebují, protože vše co děláte pro blaho lidí je dobré.

Zajímavostí je, že tuto měsíční vibraci jsme již prožívali v únoru, a jelikož jsme se od té doby v životě posunuli, můžeme vnímat, že listopad už bude jiného rázu. A protože nám právě začíná doba dušičková, vzpomeňme si prosím i na své drahé zesnulé, kteří s námi prožili životní okamžiky. A když pro ně zapálíme svíčku, dáme jim najevo, že jsme na ně nezapomněli, a v našich srdcích stále zůstávají s námi. Nyní je důležité na chvíli se denně zastavit, ztišit a pomalu sestoupit do svého nitra, kde se spojíme se svou vnitřní moudrostí, abychom tak z hloubi své duše dostali odpovědi na otázky našeho každodenního života. Pochopme, že je důležité naplno věřit a tím v životě vše zvládneme. Buďme si vědomi, že všichni jsme spirituální bytosti žijící ve fyzickém těle, máme získávat nové zkušenosti a takto plnit naše poslání duše, za pomocí naslouchání své intuici.

A co pro sebe můžete v listopadu udělat nejlepšího?

Udělejte si každý den čas sami pro sebe, zklidněte se a naslouchejte svému nitru. Nechte se s důvěrou vést svým vnitřním hlasem a plně se mu oddejte, neboť vás správně vede a ukazuje vám, co máte udělat a jak v různých situacích jednat. Nezabývejte se nyní přehnaně fyzickou prací, vyčerpalo by vás to. Pochopte, že v tomto období není dobré riskovat a vyčerpávat se, ale naopak se obraťte na přírodu. Jejím prostřednictvím z ní získávejte energii, která je pro vás nepostradatelná, neboť vlastními zdroji je třeba nyní šetřit. Myslete také na své zdraví a odpočinek, věnujte se často rozjímání, meditacím a těmito způsoby na sobě pracujte. Vězte, že pokud budete naslouchat svému nitru a učit se ze svých zkušeností, pocítíte velkou sebedůvěru, že vše v životě zvládnete, neboť to je důkaz navrácení se ke svým vlastním vnitřním zdrojům a tedy do podstaty sebe sama.

Přeji, ať se vám daří naslouchat svému nitru 🙂

Dáša Halotová
numerologie-hadanka.cz