Prosinec 2021

Je tady dvanáctý a tím i poslední měsíc v roce 2021 a je zajímavé se podívat, jaký na nás bude mít vliv. Podle vcítění se do jeho energií má měsíční vibraci pod č. 8, která vznikne sečtením roční vibrace 5 (2021: 2 + 0 + 2 + 1 = 5) a měsíce prosince jakožto čísla 12, (5+12=17, 1+7=8) a zažíváme jej jako měsíc vnímání rovnováhy.

V listopadu jsme měli pochopit, že je důležité na chvíli se denně zastavit, ztišit a pomalu sestoupit do svého nitra, kde se spojíme se svou vnitřní moudrostí, abychom tak z hloubi své duše dostali odpovědi na otázky našeho každodenního života.

Zajímavostí je, že tuto měsíční vibraci jsme již prožívali v březnu, a jelikož jsme se od té doby v životě posunuli, můžeme vnímat, že prosinec už bude jiného rázu.  A protože vstupujeme do období adventu a vánočních svátků, tak bychom neměli žít jen na základě svých plánů, co kdy chceme stihnout udělat a zvládnout, ale naopak vše přijímat s láskou a užívat si naše zvyky a tradice. K tomu je ještě důležité uvědomit si potřebu životní rovnováhy, zda máme vše ke své spokojenosti tj. život v lásce a dobré vztahy se svými bližními, zdraví, uspokojující práci, peníze k živobytí, ale i zájmy, které nás vnitřně naplňují. Pokud ne, je dobré se na to zaměřit a uvést to v soulad. Naučme se vnímat, zda se nacházíme v rovnováze a náš život dostane ten správný smysl, neboť pocítíme, že jsme v harmonii sami se sebou i se svým okolím.

A co pro sebe můžete v prosinci udělat nejlepšího?

Odhoďte veškeré obavy z toho, že něco nezvládnete a odhodlejte se dát všechny záležitosti ve svém životě do harmonie. Dejte najevo své sebevědomí, buďte schopní a podnikaví, ale také si uvědomte zodpovědnost za své myšlenky a činy. Užívejte si dobu adventní a vánočních svátků v klidu a pohodě. Jednejte vždy a pokud možno za každé situace spravedlivě, podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Mějte na paměti, že když se zaměříte na to, co je ve vašem životě v nesouladu a uvedete to do principu rovnováhy, budete šťastní a spokojení. Nechte se přitom vést svou intuicí, která vám ukáže, jak a v jaké situaci se zachovat a rozhodnout se pro nejlepší řešení životních záležitostí. Mějte na paměti, že když se vám bude dařit, je dobré rovněž pomoci dle svých možností tomu, kdo to bude potřebovat a požádá vás o to. Vězte, že pokud budete vyrovnaní sami se sebou i s okolím, laskaví vůči sobě i ostatním, zažijete pocit uspokojení ve svém životě, jež bude vidět na první pohled, a to z vašeho úsměvu a také díky pohodě, kterou budete vyzařovat kolem sebe.

Přeji, ať se vám daří v životě nabývat rovnováhu ☺

Dáša Halotová
numerologie-hadanka.cz