Leden 2022

Je tady první měsíc v roce 2022 a je zajímavé se podívat, jaký na nás bude mít vliv. Podle vcítění se do jeho energií má měsíční vibraci pod č. 7, která vznikne sečtením roční vibrace 6 (2021: 2 + 0 + 2 + 2 = 6) a měsíce ledna jakožto čísla 1, (6+1=7) a zažíváme jej jako měsíc víry a získávání zkušeností.

V prosinci jsme si měli uvědomit potřebu životní rovnováhy, zda máme vše ke své spokojenosti tj. život v lásce a dobré vztahy se svými bližními, zdraví, uspokojující práci, peníze k živobytí, ale i zájmy, které nás vnitřně naplňují. Pokud ne, je dobré se na to zaměřit a uvést to v soulad.

Nyní je tady leden a nám tak nastává čas pro zklidnění se a rozjímání. Energie se nám teď moc nedostává a tak jí moc neplýtvejme, ale naopak, snažme se jí co nejvíce čerpat z přírody a z blahodárných paprsků sluníčka a uchovat si ji. V tomto období máme možnost si vše vyzkoušet, jak se říká na vlastní pěst, a z těchto nabytých zkušeností dále citlivě pokračovat na cestě životem. Máme pochopit, že to je nejlepší doba, kdybychom měli pamatovat na svou duši. Vnímejme své nitro, propojme se se svým vnitřním Já a naslouchejme hlasu své intuice. Vždyť ona je nám dobrým rádcem a pomocníkem a díky ní můžeme dělat rozhodnutí týkající se našeho dalšího žití. Pokud se budeme řídit jejími pokyny, bude nás spolehlivě vést životní poutí na naší matičce Zemi.

A co pro sebe můžete v lednu udělat?

S láskou vnímejte krásy přírody v tomto zimním čase a čerpejte z ní energii, která je pro nás nepostradatelným zdrojem. Nepřepínejte své síly a také to příliš nepřehánějte s prací ani se zábavou, není na to nyní ta správná doba. Najděte si každý den čas sami na sebe a věnujte se odpočinku, četbě, rozjímání či meditacím. Zklidněte se sami v sobě, zapalte si svíčku, rozjímejte a naslouchejte hlasu své duše. Můžete si k tomu pustit i nějakou příjemnou, nejlépe relaxační hudbu. Jejím prostřednictvím sestupujte do svého nitra, kde se spojíte se svou vnitřní moudrostí, svým vyšším Já. Tam se vám dostane nejlepší pomoci a rady, jak dál pokračovat v životě. Neřešte však vše horlivě, ale s patřičnou rozvahou a s ohledem na vaše okolí. Když se naučíte být více vnímaví vůči sobě, tím budete žít v harmonii sami se sebou i se vším tvorstvem na Zemi a takto můžete v dobrém ovlivnit i celý Vesmír.

Přeji vám pokojné rozjímání a citlivé nabývání životních zkušeností ☺

Dáša Halotová
numerologie-hadanka.cz