Rok 2022 tvoří čtyři čísla – jsou to 2, 0, 2, 2. Jestliže chceme zjistit jaký potenciál rok má, potřebujeme vycházet ze všech těchto čísel. Na prvním místě je 2, což znamená družnost, dále 0, která ještě více zesílí 2, následuje opět 2 a za ní 2. Potom je rozdělíme na č. 20, což znamená intuice a č. 22, které je mistrovské a označujeme jej jako vytrvalost. Další sčítání je 2+0 je 2 a 2+2 je 4 – což je vyrovnanost.

Pokud si sečteme tato dvě čísla 20+22 vyjde nám č. 42, které tvoří opět č. 4 – vyrovnanost, a č. 2, což je zase družnost. Konečný součet 4+2 nám dá č. 6, jehož význam je HARMONIE.

Z toho všeho můžeme usoudit, že r. 2022 pokračuje i nadále duchovní cestou, kdy stále pociťujeme potřebu být tady jeden pro druhého, dále zvýšenou intuici a k tomu navíc se nám naskýtá být vytrvalí a taky vyrovnaní. Dále jak z toho všeho vyplývá, má pro nás stále velkou důležitost harmonie. Heslem pro tento rok je ZODPOVĚDNOST. Vnímáme, že všechno záleží jen na nás lidech, jakým směrem se bude odvíjet náš další život na Zemi.

Loňský rok 2021 jsme se věnovali tomu, abychom změnili svůj život podle sebe a k lepšímu, a to jednak sami v sobě, v životním stylu, v naší rodině a partnerském vztahu, v práci …

Nyní na to navazujeme a nastává čas pro domov, rodinu, skupiny a přátele. Najednou si uvědomujeme, že je důležité k životu přistupovat s velkou zodpovědností, poctivostí a vytvářet tím kolem sebe soulad. Je dobré zaměřit se na to, abychom učinili domov středem svého života. Ale
domov není jen naše bydliště. Je to přece celá naše matička Země, na které žijeme. A proto se s láskou starejme nejen o svou rodinu a své bližní, ale o všechny lidi, místa a věci. Vše co uděláme pro blaho celku je dobré a přinese nám to hluboké uspokojení. Letos je rok, který je věnovaný rodině ve své nejširší podstatě a hlavně bezpodmínečné lásce. Vždyť jen na nás záleží, zda si dokážeme vytvořit Svět jako jednu milující rodinu. Buďme vnímaví k sobě navzájem, pomáhejme, kde je to zapotřebí a udržujme ve svém životě rytmus a harmonii, v tom je přece podstata člověčenství. V průběhu celého roku se nám bude dařit, pokud ovšem přijmeme svou zodpovědnost k životu s láskou a radostí.

Láskyplný rok 2022 vám přeje Dáša Halotová

Dáša Halotová
numerologie-hadanka.cz