Rok 2023 tvoří čtyři čísla – jsou to 2, 0, 2, 3. Jestliže chceme zjistit, jaký má rok potenciál, potřebujeme vycházet ze všech těchto čísel. Na prvním místě je 2, což znamená družnost, dále 0, která ještě více zesílí 2, následuje opět 2 a za ní 3, což je kamarádství. Potom je rozdělíme na č. 20, což znamená intuice a č. 23, které označujeme jako samostatnost. Další sčítání je 2+0 je 2 a 2+3 je 5 – což je vnímavost. Pokud si sečteme tato dvě čísla 20+23 vyjde nám č. 43, které tvoří č. 4 –vyrovnanost, a č. 3, což je zase kamarádství. Konečný součet 4+3 nám dá č. 7, jehož význam je ZKUŠENOST.

Z toho všeho můžeme usoudit, že r. 2023 pokračuje i nadále duchovní cestou, kdy stále pociťujeme zvýšenou intuici a k tomu navíc , se nám přidává samostatnost. Velkou důležitost bude pro nás mít družnost a vnímavost, ale zároveň je potřebné zachovat si svou schopnost být tady jeden pro druhého a kamarádství. Dále jak z toho všeho vyplývá, má pro nás velkou důležitost ZKUŠENOST, tzn. prožít si vše na vlastní pěst. Heslem pro tento rok je VÍRA. Vnímáme, že všechno záleží jen na nás lidech a na naší víře, jakým směrem se bude odvíjet náš další život na Zemi.

V loňském roce 2022 jsme si uvědomili, že je důležité ke všem lidem i k sobě samým přistupovat  láskyplně, s velkou zodpovědností i poctivostí, vytvářet tím kolem sebe harmonii a vzájemnou sounáležitost, ale hlavně žít v bezpodmínečné lásce …

Nyní nás čeká duchovní rok, kdy bude prověřena i zkoušena naše víra, zda je dostatečně silná. Vnímáme, že všechno záleží jen na nás lidech, jakým směrem se bude odvíjet náš další život na Zemi. Ať už věříme v Boha, Vesmír nebo v něco jiného, najednou pochopíme, že vše je jedno, neboť všichni jsme nedílnou součástí velkého celku. Bude důležité zaměřit se na své myšlenky a skutky, snažit se je rozebrat a zjistit co chceme na sobě i kolem sebe změnit. Čím dál více se budeme oprošťovat od lpění na materiálním způsobu života, neboť nás to již nebude tak naplňovat. Začneme cítit potřebu najít si čas na ponoření se do svého nitra a odkryjí se nám věci, které běžně nevidíme. Také nás to přiměje navrátit se ke svým vlastním vnitřním zdrojům, začneme se spoléhat spíše na sebe než na ostatní a uvědomíme si, že jsme dostatečně silní si se vším v životě poradit. Každá osobní zkušenost a prožití si vše na vlastní pěst nám přinese pochopení a bude velkým přínosem pro budoucnost.

Obrátíme svůj pohled na přírodu, budeme se snažit o její láskyplnou ochranu a na oplátku z ní můžeme čerpat energii tolik potřebnou pro žití na naší matičce Zemi. V průběhu celého roku se nám bude dařit, pokud budeme mít velkou víru, že vše co tvoříme a prožíváme je dílem našich myšlenek.

Můžeme si tedy svým myšlením život pozitivně ovlivnit a získáme tak neocenitelnou zkušenost v našem životě na tomto Světě.

Víry plný rok 2023 vám přeje Dáša Halotová