Květen 2022

Je tady pátý měsíc v roce 2022 a je zajímavé se podívat, jaký na nás bude mít vliv. Podle vcítění se do jeho energií má měsíční vibraci pod č. 11, která vznikne sečtením roční vibrace 6 (2022: 2 + 0 + 2 + 2 = 6) a měsíce května jakožto čísla 5, (6+5=11) a zažíváme jej jako měsíc vnímání své intuice.

V dubnu jsme si měli uvědomit, že bychom měli zažít nebo započít něco nového, co nás obohatí na těle i na duši. Je nám k tomu dána jistá emocionální síla, abychom bez obav přijímali nové začátky a chopili se příležitostí, které nám právě vstupují do života.

Nyní je tady květen a máme pochopit, že díky č. 11 prožíváme mistrovské období, kdy každý z nás je přímo napojen na nejvyšší zdroj, ze kterého dostáváme veškerou moudrost a vědění. Všechny odpovědi, které hledáme, jsou přichystány v našem nitru. Stačí jen naslouchat svému vnitřnímu moudrému hlasu a nechat se jím v životě pokojně vést. Sami uvidíme, jak se to projeví na spokojenosti, kterou pocítí naše duše, když budeme poslouchat svou intuici. Věřme, že odpovědi na své otázky, nenalezneme ve svém okolí, ale sami v sobě. A také, že inspirace, které k nám jsou sesílány z Vesmíru, mohou ovlivnit nejen náš život, ale i ostatní kolem nás.

A co pro sebe můžete v květnu udělat nejlepšího?

Naslouchejte svému vnitřnímu moudrému hlasu a vnímejte dle něj, po čem vaše duše touží. Právě teď je vhodné období na váš celkový růst, rozjímání o životě a vnímání sebe sama. Snažte se o zachování svého vnitřního pokoje, ať se děje cokoliv. Nepodnikejte nyní nic nového, ale naopak nechte se volně unášet časem a uvidíte, že vše jde samo, tak jak to má být. Uvědomte si, že vaše intuice je velmi silná a díky ní můžete být úžasně inspirováni a také, že máte dar inspirovat druhé. Vciťujte se do přírody, chovejte se k ní ohleduplně a přijímejte její dary, vždyť sami jste její součástí. Vychutnejte si společné vzácné chvíle se svými milovanými a buďte si vědomi, že vše co vám vstoupí do života je darem seslaným vám shůry. Uvědomte si, že víc než kdy jindy je důležitá láska k celému Vesmíru, tedy ke všemu co nás obklopuje. Vězte, že proces života se vyvíjí podle správného Božského řádu, nikoli dle vašeho úsilí a do života se vám dostane v pravý čas, to co je pro vás nejlepší.

Přeji vám, ať s láskou vnímáte svou intuici 🙂

Dáša Halotová
numerologie-hadanka.cz