Duben 2022

Je tady čtvrtý měsíc v roce 2022 a je zajímavé se podívat, jaký na nás bude mít vliv. Podle vcítění se do jeho energií má měsíční vibraci pod č. 1, která vznikne sečtením roční vibrace 6 (2022: 2 + 0 + 2 + 2 = 6) a měsíce dubna jakožto čísla 4, (6+4=10, 1+0=1) a zažíváme jej jako měsíc nových začátků.

V březnu jsme si měli uvědomit, že je nutné být k sobě upřímní, vzít na vědomí zodpovědnost sami za sebe a citlivě přehodnotit jednak své chování, ale i myšlení. Ze svých případných neúspěchů si máme vzít ponaučení a snažit se napravit to, co jsme zatím ke své spokojenosti nezvládli.

Nyní je tady duben a máme pochopit, že vše co jsme dosud prožili je minulostí, a proto se tím už nemáme do hloubky zabývat. Nastává nám čas, kdybychom měli zažít nebo započít něco nového, co nás obohatí na těle i na duši. Je nám k tomu dána jistá emocionální síla, abychom bez obav přijímali nové začátky a chopili se příležitostí, které nám právě vstupují do života. Vnímejme také své okolí, abychom nepřehlédli lidi, kteří jsou pro nás důležití a právě nám vstupují do života. Věřme, že nekonečná moudrost duše nás dobře povede a ukáže nám směr v životě.

A co pro sebe můžete v dubnu udělat nejlepšího?

Přivítejte nově každý den s láskou a úsměvem na rtech a začnete se cítit mnohem lépe. Všímejte si, že kolem vás je mnoho radosti a krásy a užívejte si jí naplno. Uvědomte si, že vše, co vám nyní vstoupí do života, jste si přivolali svými myšlenkami a tím si tvoříte svůj život, proto se snažte myslet pokud možno pozitivně.  Věnujte toto období nové aktivitě, ať je to učení, práce nebo koníček, jež má pro vás význam z hlediska osobního a duchovního růstu. Rozhodněte se k tomu, co byste chtěli dělat, překonejte své obavy a buďte sami sebou. Je to váš život a jen vy sami víte, co je pro vás podstatné. Buďte otevření a vnímejte své okolí, abyste se setkali s novými lidmi, kteří mohou pomoci v mnohém ovlivnit váš život.  Věřte sobě a svému vnitřnímu moudrému hlasu intuici, že vás dobře povede, ukáže vám cestu, po které se máte vydat ve svém životě a tím si naplníte své poslání, které tady máte právě tady a teď na zemi.

Přeji vám, ať  s  láskou přijímáte nové začátky ☺

Dáša Halotová
numerologie-hadanka.cz