Březen 2022

Je tady třetí měsíc v roce 2022 a je zajímavé se podívat, jaký na nás bude mít vliv. Podle vcítění se do jeho energií má měsíční vibraci pod č. 9, která vznikne sečtením roční vibrace 6 (2022: 2 + 0 + 2 + 2 = 6) a měsíce března jakožto čísla 3, (6+3=9) a zažíváme jej jako měsíc přijímání zodpovědnosti.

V únoru jsme si měli uvědomit, zda je náš život v rovnováze, jestli máme v životě od všeho stejně, myslím tím lásku, zdraví, práci i peníze nebo někde něčeho přebývá a naopak úplně schází. Měli jsme se na to intuitivně zaměřit a uvést to v soulad, abychom pocítili spokojenost se svým žitím v přítomnosti, to znamená tady a teď.

Nyní je tady březen a máme se zamyslet nad tím, že je tady čas, kdy je potřeba přijmout zodpovědnost za své skutky. Máme se zamyslit nad tím, co jsme řešili v předešlé době a zda jsme tím přispěli pro dobro své i ostatních. Začínáme pociťovat, že je nutné být k sobě upřímní a citlivě přehodnotit jednak své chování, ale i myšlení. Ze svých případných neúspěchů si máme vzít ponaučení a snažit se napravit to, co jsme zatím ke své spokojenosti nezvládli. Vezměme na vědomí, že máme zodpovědnost sami za sebe, a tak konečně vezměme život do svých rukou a tvořme si jej s láskou, jak nejlépe dovedeme.

A co pro sebe můžete v březnu udělat nejlepšího?

Uvědomte si, že jen na vás samotných záleží, jak vypadá váš život a jestli jste s ním spokojeni. Udělejte si malou inventuru a projděte si ve svých vzpomínkách, co jste od začátku roku prožili a poděkujte si za vše, co se vám již podařilo. Z toho ostatního si vezměte ponaučení, a odpusťte si, vždyť chybami se člověk učí. Pochopte, že nyní není vhodná doba začínat naplno s něčím novým, a především to co máte rozděláno, dotáhněte do zdárného konce. Propusťte ze svého života, vše co vám již neprospívá, ať se jedná o negativní myšlenky, zlozvyky, věci nebo vztahy. Požehnejte jim, rozlučte se s nimi, a s láskou je ze svého života propusťte. Vězte, že sami si tvoříte svůj život a tak přijměte plnou zodpovědnost za vše, co jste učinili, mějte radost z toho, že vše je dobré, žijte v přítomnosti a děkujte za to, že jste tady a teď.

Přeji vám, ať  s  láskou přijímáte odpovědnost 🙂

Dáša Halotová
numerologie-hadanka.cz