Tak tady máme již třetí měsíc v roce 2019 a můžeme se podívat, jaký na nás bude mít vliv. Podle vcítění se do jeho energií má měsíční vibraci pod č. 6, která vznikne sečtením roční vibrace 3 a měsíce března, jakožto č. 3 a zažíváme jej jako měsíc harmonie a lásky bez podmínek. V únoru jsme si měli uvědomit svou svobodu rozhodování a přijetí změn do života, tzn. žít nejen na základě svých plánů, ale i vše přijímat s láskou a děkovat za to, co nám vstoupí do života. Nyní je zde březen první jarní měsíc a paní Zima postupně začne předávat vládu Jaru, které se už pomalu chystá začít kralovat. Příroda se zvolna probouzí ze zimního spánku, přesto na sebe buďme opatrní a inspirujme se pranostikou “březen za kamna vlezem“. První jarní signály nám přináší ptáčkové, kteří pějí libým hlasem a vnášejí nám tím radost do života. A brzy se objeví i první kytičky jako další poslové jara. Sluníčko se snaží a zahřívá nás i v chladných dnech silou svých paprsků a dává nám tím světlo a teplo, které tolik potřebujeme pro náš život, proto mu za to děkujme. A čím se máme v tomto v novém období zabývat my všichni? Jsme v roce s vibrací pod č. 3, kdy máme pochopit, v čem vlastně spočívá schopnost dobré komunikace, otevřenosti, společenskosti a tvůrčí činnosti. K tomu je ještě důležité vnímat potřebu být v harmonii sám se sebou i s okolím, milovat sebe i ostatní bez podmínek, tzn. nehodnotit, neposuzovat a přijímat se takoví jací jsme s láskou. Je proto dobré se nyní zaměřit na naše vztahy a žít dle moudrosti: “miluj bližního svého jako sebe samého“. Uvědomme si, že všichni tvoříme jednu velkou rodinu a takto se máme k sobě i vzájemně chovat.

A co pro sebe můžete udělat v březnu?

Otevřete svá srdce lásce a mějte se rádi. Uvědomte si, že dokud sami se sebou nebudete v harmonii, tak ji nemůžete předávat ani ostatním, proto se stále snažte žít ve vzájemném souznění. Přistupujte k životu s velkou zodpovědností a pochopte, že celý Svět je vaše rodina, a proto se k němu a ke všemu tvorstvu, které vás obklopuje, podle toho chovejte. Věnujte se svým blízkým a všímejte si, v jakých vztazích žijete a co se dá zlepšit, udělejte. A což již nelze, s láskou propusťte. Zaměřte se nyní na svůj domov, zpříjemněte si jej podle sebe, ať je vaším bezpečným přístavem, kde budete rádi setrvávat. Dbejte na to, ať se zdržujete v harmonickém prostředí, kde se budete cítit dobře a tam, kde není soulad, tak jej vytvářejte. Vězte, že pokud budete projevovat bezpodmínečnou lásku sami sobě i ke všemu tvorstvu na Zemi, můžete být v harmonii s celým Vesmírem, budete se cítit milováni a pochopíte, že LÁSKA je to jediné, pro co žijete.

A teď pozitivní myšlenka na závěr:

Otvírám své srdce lásce, vnímám ji a prožívám, vytvářím v sobě i vůkol harmonii a v láskyplném souznění se všemi žiji…

Přeji vám, ať žijete sami se sebou i ostatními v lásce a harmonii.