Tak tady máme již čtvrtý měsíc v roce 2019 a můžeme se podívat, jaký na nás bude mít vliv. Podle vcítění se do jeho energií má měsíční vibraci pod č. 7, která vznikne sečtením roční vibrace 3 a měsíce dubna, jakožto č. 4 a zažíváme jej jako měsíc víry a získávání zkušeností. V březnu jsme si měli uvědomit potřebu být v harmonii sám se sebou i s okolím, milovat sebe i ostatní bez podmínek, tzn. nehodnotit, neposuzovat a přijímat se takoví jací jsme s láskou. Nyní je zde duben, druhý jarní měsíc a Jaro, které v březnu usedlo na svůj trůn, již naplno kraluje. Začínají pučit stromy a již naplno se můžeme kochat krásou prvních jarních květin i rozkvétajících keřů, vše se děje v přírodě jak má. Užívejme si také libého ptačího zpěvu, který lahodí nejen našim uším, ale především duším. Děkujme stále Sluníčku, že na nás svítí a zahřívá silou svých paprsků, a tím nám dává svou blahodárnou energii, kterou všichni potřebujeme k životu. Ale přijímejme s vděkem i dny, které nám proprší, vždyť to přece k aprílovému počasí patří. A my se nyní máme inspirovat pranostikou „duben ještě tam budem, myšleno za kamny v teploučku“ a být stále opatrní na své zdraví. A čím se máme v tomto v novém období zabývat my všichni? Jsme v roce s vibrací pod č. 3, kdy máme pochopit, v čem vlastně spočívá schopnost dobré komunikace, otevřenosti, společenskosti a tvůrčí činnosti. K tomu je ještě důležité připojit potřebu na chvíli se denně zastavit, ztišit a pomalu sestoupit do svého nitra, kde se spojíme se svou vnitřní moudrostí, abychom tak z hloubi své duše dostali odpovědi na otázky našeho každodenního života. Pochopme, že je důležité naplno věřit a tím v životě vše zvládneme. Buďme si vědomi, že všichni jsme spirituální bytosti žijící ve fyzickém těle, máme získávat nové zkušenosti a takto plnit naše poslání duše, které jsme si pro tuto inkarnaci zvolili za pomocí naslouchání své intuici.

A co pro sebe můžete udělat v dubnu?

Udělejte si každý den čas sami pro sebe, zklidněte se a naslouchejte svému nitru. Nechte se s důvěrou vést svým vnitřním hlasem a plně se mu oddejte, neboť vás správně vede a ukazuje vám, co máte udělat a jak v různých situacích jednat. Nezabývejte se nyní přehnaně fyzickou prací ani financemi, vyčerpalo by vás to. Věřte, že cokoli budete potřebovat, bude vám dáno. Pochopte, že v tomto období není dobré riskovat a vyčerpávat se, ale naopak se obraťte na přírodu a jejím prostřednictvím z ní získávejte energii, která je pro vás nepostradatelná, neboť vlastními zdroji je třeba nyní šetřit. Myslete také na svůj odpočinek, věnujte se často rozjímání, meditacím a duchovním rituálům a těmito způsoby na sobě pracujte. Vězte, že pokud budete naslouchat svému nitru a učit se ze svých zkušeností, pocítíte velkou sebedůvěru, že vše v životě zvládnete, neboť to je důkaz navrácení se ke svým vlastním vnitřním zdrojům a tedy do podstaty sebe sama.

A teď pozitivní myšlenka na závěr:
Naslouchám své intuici a ta mě vede, jakými zkušenostmi mám projít a ve víře spokojeně žít.

Přeji, ať se vám daří naslouchat svému nitru.