Tak tady máme již pátý měsíc v roce 2019 a můžeme se podívat, jaký na nás bude mít vliv.

Podle vcítění se do jeho energií má měsíční vibraci pod č. 8, která vznikne sečtením roční vibrace 3 a měsíce května, jakožto č. 5 a zažíváme jej jako měsíc rovnováhy v životě a sklizně toho, co stále zaséváme. V dubnu jsme si měli uvědomit potřebu naplno věřit, na chvíli se denně zastavit, sestoupit do svého nitra, spojit se svou vnitřní moudrostí, abychom tak z hloubi své duše dostali odpovědi na otázky našeho každodenního života.

Nyní je zde květen, poslední jarní měsíc, Jaro už je v plném rozpuku a kraluje jak má. V přírodě vše roste, zelená se, kvete a bují a my se můžeme z té libé vůně květin, keřů a stromů kolem sebe radovat a naplno jí vnímat všemi smysly. Naslouchejme ptačímu zpěvu, který má v sobě radost a naplní naše dušičky příjemným pocitem. Užívejme si naplno sluníčka, které nám krásně svítí, a děkujme mu za to, že můžeme čerpat z jeho hřejivých paprsků energii, tolik potřebnou pro naše zdraví a život. A vezměme za povděk i déšť, který nazývá se májový, neboť pročistí vzduch a dodá vláhu zemi, kterou tak moc potřebuje. A čím se máme v tomto v novém období zabývat my všichni? Jsme v roce s vibrací pod č. 3, kdy máme pochopit, v čem vlastně spočívá schopnost dobré komunikace, otevřenosti, společenskosti a tvůrčí činnosti. K tomu je ještě důležité uvědomit si potřebu životní rovnováhy a každý z nás bychom si nyní měli po pravdě odpovědět na otázku, zda máme vše ke své spokojenosti tj. život v lásce a dobré vztahy se svými bližními, zdraví, uspokojující práci, ale i zájmy, které
nás vnitřně naplňují a samozřejmě hojnost, nebo nám něco z toho schází. Pokud přijdeme na to, že nám ke stavu harmonie něco chybí, zaměřme se na to a uveďme to v soulad. Po zásluze totiž dostáváme to, co zaséváme svými myšlenkami, slovy a činy a tím si tvoříme život.

Buďme si vědomi, že příčina vyvolává následek, jak zní spravedlivý zákon karmy a podle toho jednejme. Vždyť květen je měsíc lásky a ta je postata všeho.

A co pro sebe můžete udělat v květnu?

Pochopte, že jen na vás záleží, zda máte svůj život v rovnováze a díky tomu jste v harmonii. A pokud to tak nemáte, zaměřte se na to, co vám schází a uveďte to v soulad. Je dobré, když budete naslouchat svému vnitřnímu hlasu a na jeho základě poznáte, co máte udělat, ať jste spokojení. Využijte i toho, že se vám dostává dosti energie a síly, a tak můžete vše lépe zvládat. Pochopte, že žijete na základě karmického zákona, co zasejete, to také sklízíte a hlídejte si své myšlenky, aby byli pozitivní, neboť právě myšlením si tvoříte svůj život.

Snažte se tedy myslet a jednat v každé situaci ve smyslu nejvyššího dobra a buďte stále v přítomnosti. Vězte, že když budete žít dle principu rovnováhy, pak se dostanete do stavu harmonie sami se sebou i s celým Vesmírem a váš život dostane ten správný směr.

A teď pozitivní myšlenka na závěr:

Mám v životě lásku, dobré zdraví, práci a hojnost, proto jsem v rovnováze, sklízím, co zasévám, a tak je mi blaze…

Přeji, vám, ať jste v životě spokojeni 🙂

Dáša Halotová

lektorka ezoterických týdnů na ostrově Pag

ezopag.cz

numerologie-hadanka.cz