Tak tady máme již šestý měsíc v roce 2019 a můžeme se podívat, jaký na nás bude mít vliv.

Podle vcítění se do jeho energií má měsíční vibraci pod č. 9, která vznikne sečtením roční vibrace 3 a měsíce června, jakožto č. 6 a zažíváme jej jako měsíc dokončování a přijetí zodpovědnosti za to, co jsme zaseli. V květnu jsme si měli uvědomit, zda máme vše ke své spokojenosti tj. život v lásce a dobré vztahy se svými bližními, zdraví, uspokojující práci, ale i zájmy, které nás vnitřně naplňují a samozřejmě hojnost, nebo nám něco z toho schází.

Pokud jsme zjistili, že nám ke stavu harmonie něco chybí, měli jsme to dát do souladu. Nyní je zde červen, první letní měsíc a jaro už začíná pomalu předávat vládu létu, které usedne na svůj trůn a 3 měsíce bude kralovat, jak má. V přírodě se vše zelená a kvete a z květů se postupně začnou stávat plody a my si tak brzy můžeme vychutnat šťavnaté jahody a třešně, typické to lahodné červnové ovoce.

Ptáčci nám celé dny vyzpěvují své písničky, jen se stačí zaposlouchat do jejich libých tónů. Stále děkujme sluníčku, že nám bezpodmínečně svítí a my se tak můžeme radovat z jeho teplých slunečních paprsků, které nám dávají energii a vitalitu. A přijímejme i častý déšť, neboť krásně pročistí vzduch a dodá vodu zemi, kterou tak potřebuje. A čím se máme v tomto v novém období zabývat my všichni?

Jsme v polovině roku s vibrací pod č. 3, kdy máme pochopit, v čem vlastně spočívá schopnost dobré komunikace, otevřenosti, společenskosti a tvůrčí činnosti. K tomu je ještě důležité uvědomit, že za vše co děláme, také přijímáme zodpovědnost. Zamysleme se nad tím, co jsme od začátku roku uskutečnili a vypořádejme se s tím, zda jsme svými myšlenkami, slovy a skutky přispěli pro dobro své i ostatních. Vezměme na vědomí, že máme zodpovědnost sami za sebe a svůj život, ne za ostatní, a tak konečně vezměme život do svých rukou a tvořme si jej s láskou, jak nejlépe dovedeme.

A co pro sebe můžete udělat v červnu?

Uvědomte si, že jen na vás samotných záleží, jak vypadá váš život, jestli jste s ním spokojeni. Udělejte si malou inventuru a projděte si ve svých vzpomínkách, co jste od začátku roku prožili a poděkujte si za vše, co se vám již podařilo. Z toho ostatního si vezměte ponaučení, a odpusťte si, vždyť chybami se člověk učí a stále se rozvíjíte. Pochopte, že nyní není vhodná doba začínat naplno s něčím novým, a především to co máte rozděláno, dotáhněte do zdárného konce. Propusťte ze svého života, vše co vám již neprospívá, ať se jedná o negativní myšlenky, zlozvyky, věci nebo vztahy. Požehnejte jim, rozlučte se s nimi, a s láskou je ze svého života propusťte. Vězte, že sami si tvoříte svůj život a tak přijměte plnou zodpovědnost za vše, co jste učinili, mějte radost z toho, že vše je dobré, žijte v přítomnosti a děkujte za to, že jste tady a teď.

A teď pozitivní myšlenka na závěr:

Přijímám zodpovědnost za svůj život, snažím se být stále v harmonii a tím tady a teď naplno žiji…

Přeji vám, ať s láskou přijímáte odpovědnost sami za sebe

Dáša Halotová
numerologie-hadanka.cz
ezopag.cz