Tak tady máme již sedmý měsíc v roce 2019 a můžeme se podívat, jaký na nás bude mít vliv. Podle vcítění se do jeho energií má měsíční vibraci pod č. 1, která vznikne sečtením roční vibrace 3 a měsíce července, jakožto č. 7 a zažíváme jej jako měsíc nezávislosti a nových začátků.

V červnu jsme si měli uvědomit, že za vše, co děláme, také přijímáme zodpovědnost. Měli jsme se zamyslet nad tím, co jsme od začátku roku uskutečnili a vypořádat se s tím, zda jsme svými myšlenkami, slovy a skutky přispěli pro dobro své i ostatních.

Nyní je zde červenec, druhý letní měsíc a léto nám krásně kraluje na svém trůnu. Dětem začínají prázdniny, kterých si budou užívat celé dva měsíce a ostatní se mohou těšit na dovolenou, kdy si také zaslouženě odpočinou. V přírodě vše bují, zrají letní plody, které nám země vydává a my ji za to s pokorou poděkujme. Sluníčko nás hřeje svými blahodárnými paprsky a předává nám tím svou energii, za kterou mu buďme vděčni, neboť to pro nás dělá s láskou a bez podmínek. Ale stejně tak přijímejme i dny, které nám proprší, přinesou s sebou ochlazení a také letní bouřky, jež nám zase krásně pročistí vzduch, protože i ty jsou důležité pro rovnováhu v přírodě, jejíž jsme součástí.

A čím se máme v tomto v novém období zabývat my všichni?

Jsme za polovinou roku s vibrací pod č. 3, kdy máme pochopit, v čem vlastně spočívá schopnost dobré komunikace, otevřenosti, společenskosti a tvůrčí činnosti.

Nyní máme pochopit, v čem spočívá zdravá nezávislost, tj. nebýt zbytečně závislí na druhých, a umět se o sebe postarat v každodenním životě do výše svých možností. Již naplno cítíme, že máme v sobě jistou emocionální sílu, která nás ponouká k tomu, abychom asertivně dali najevo, co potřebujeme, přijímali bez obav nové začátky a chopili se příležitostí, které nám právě vstupují do života.

Nechme se s důvěrou vést svou intuicí a věřme, že nekonečná moudrost naší duše nám ukáže dále, kam máme směřovat.

A co pro sebe můžete udělat v červenci?

Buďte sami sebou a snažte se být nezávislí na druhých lidech, médiích i na smýšlení vašeho okolí. Rozpusťte své obavy, že něco nesmíte a zdravě se prosazujte vůči ostatním, aby konečně poznali, jací jste, a jaké máte potřeby.

Přijímejte vše nové s otevřenou náručí, a seberealizujte se tím, že se začnete věnovat nějaké nové aktivitě, ať je to učení, práce, záliba nebo životní styl, neboť to pro vás má význam z hlediska osobního a duchovního růstu. Prožívejte vše nově, jako byste se právě narodili a snažte se vědomě prociťovat, co se děje a tím žít v přítomnosti.

Buďte otevření, samostatní a snažte si poradit se svými životními záležitostmi pokud možno sami. Vězte, že vás přitom neomylně vede vaše intuice, která správně řídí kroky vaším životem, a proto ji naslouchejte jako dobrému rádci a na jejím základě konejte věci nové a dobré dle vašeho nejlepšího vědomí a svědomí. A teď pozitivní myšlenka na závěr: Mám dobrý pocit ze své nezávislosti, raduji se z nových začátků, a naplno je prožívám, neboť mě naplňují zkušeností…

Přeji vám, ať s láskou přijímáte svou schopnost být zdravě nezávislí 🙂

Dáša Halotová
Osobní web: numerologie-hadanka.cz
Lektorka ezoterických týdnů na ostrově Pag v Chorvatsku: ezopag.cz
Autorka online semináře Základní numeroempatie