Tak tady máme již osmý měsíc v roce a můžeme se podívat, jaký na nás bude mít vliv. Podle vcítění se do jeho energií má měsíční vibraci pod číslem 11, která vznikne sečtením roční vibrace 3 a měsíce srpna, jakožto čísla 8, a zažíváme jej jako měsíc naslouchání a řízení se svou intuicí.

V červenci jsme si měli naplno uvědomit, že nemáme být zbytečně závislí na ostatních a umíme si poradit se svým životem sami. A to tak, že budeme aktivní, ctižádostiví, samostatní a začneme se jim věnovat novým záležitostem v životě, které je potřeba začít řešit.

Nyní je zde srpen, poslední měsíc, kdy nám na svém trůnu stále vládne léto. Dětem se přehouply prázdniny do druhé poloviny a můžou si ještě užívat bezstarostné chvíle volna a my ostatní si můžeme dopřát zasloužený odpočinek. V přírodě vše bují, zrají letní plody, které nám země dává, a my ji za to buďme vděčni. Děkujme sluníčku, že nás stále hřeje svými blahodárnými paprsky a předává nám tím svou energii bezpodmínečnou láskou. Přijímejme však i dny, které nám proprší a přinesou letní bouřky, jež nám krásně pročistí vzduch, protože i ty jsou důležité pro rovnováhu v přírodě, jejíž jsme součástí.

A čím se máme v tomto čase zabývat my všichni?

Jsme za více jak polovinou roku s vibrací pod číslem 3, kdy máme pochopit, v čem spočívá schopnost dobré komunikace, otevřenosti, společenskosti a tvůrčí činnosti.

Nyní nám přichází mistrovské období, neboť se právě nacházíme pod energií čísla 11, kdy se máme věnovat naslouchání svého vnitřního moudrého hlasu a řídit se intuicí, neboť každý z nás je napojen na nejvyšší zdroj vědomí, ze kterého dostáváme veškeré informace a jsme jimi vedeni. Věřme, že tyto informace mohou být velice inspirativní a pozitivně nám ovlivní nejen náš život, ale i ostatní kolem nás, a proto je naplno vnímejme a naslouchejme jim. Buďme si vědomi, že se navzájem svými myšlenkami i činy ovlivňujeme, a tak se chovejme láskyplně a zůstávejme sami se sebou i ve vztazích v harmonii. Zachovávejme si svůj stálý vnitřní pokoj a pochopme, že právě prožíváme období, které je určené pro náš duchovní růst, rozjímání a přivádí nás až k osvícení.

A co pro sebe můžete udělat v srpnu?

Naslouchejte svému vnitřnímu moudrému hlasu, jenž se nazývá intuice, a nechte se jím pokojně vést. Nesnažte se podnikat a přehnaně vyvíjet něco nového a přestaňte si organizovat své kroky v životě. Místo toho se nechte volně unášet časem a uvidíte, že vše přijde samo, tak jak to má být. Toto mistrovské období je důležité pro váš celkový růst, rozjímání o životě a vnímání sebe sama.

Staňte se tak pro sebe i pro druhé zářivým příkladem lásky a světla. Uvědomte si, že vaše intuice je velmi silná, díky ní jste úžasně inspirováni a také motivujete ostatní.

Věřte, že pokud hledáte odpovědi na své otázky, nenaleznete je ve svém okolí, ale sami v sobě.

Nenechte se od ostatních vyvádět z míry, zachovávejte si svůj vnitřní klid a snažte se se všemi vycházet harmonicky a láskyplně. Vězte, že proces života se vyvíjí podle správného božského řádu, nikoliv dle vašeho očekávání a do života vám přijde v pravý čas ne to, co si přejete, ale to co je pro vás nejlepší, tak jen vše přijímejte a děkujte.

A teď pozitivní myšlenka na závěr…..

Naslouchám a řídím se dle své intuice, tak, že vnímám svůj vnitřní moudrý hlas a nechám se jím v životě vést více.

Přeji vám, ať s láskou vnímáte a necháte se pokojně řídit svou intuicí.

Dáša Halotová
Osobní web: numerologie-hadanka.cz
Lektorka ezoterických týdnů na ostrově Pag v Chorvatsku: ezopag.cz
Autorka online semináře Základní numeroempatie