Tak tady máme již druhý měsíc v roce 2019 a můžeme se podívat, jaký na nás bude mít vliv. Podle vcítění se do jeho energií má měsíční vibraci pod č. 5, která vznikne sečtením roční vibrace 3 a měsíce února, jakožto č. 2 a zažíváme jej jako měsíc vnímavosti a změn jako dobrých příležitostí. V lednu jsme si měli uvědomit, že vyrovnanosti dosáhneme tím, když budeme na sobě poctivě pracovat. Láskyplná práce na svém Já je přirozenou součástí našeho života a díky jisté sebekázni docházíme spokojenosti. Nyní je zde únor, poslední zimní měsíc a paní zima už kraluje na svém trůnu, jak nejlépe umí. Příroda již zcela spí posilujícím zimním spánkem, dny i noci jsou pořádně mrazivé a také máme bohatou sněhovou nadílku, tak jak to v zimě má být. Buďme vděčni za typicky zimní počasí a neberme jej jako naprostou samozřejmost. Také nabírejme životadárnou energii ze Sluníčka, jež nás zahřívá silou svých paprsků a děkujme mu za to, že je stále s námi. Dostáváme od něj bezpodmínečnou lásku, světlo a teplo. A čím se máme v tomto v novém období zabývat my všichni? Jsme v novém roce s vibrací pod č. 3, kdy máme pochopit, v čem vlastně spočívá schopnost dobré komunikace, otevřenosti, společenskosti a tvůrčí činnosti. K tomu je ještě důležité vnímat svobodu rozhodování a přijetí změn do života tzn., že máme žít nejen na základě svých plánů, ale i vše přijímat s láskou a děkovat za to, co nám vstoupí do života. Je proto dobré naslouchat intuici a na základě toho začít provádět změny na sobě, ve vztazích, ve zdraví, v životním stylu nebo v práci. Uvědomme si, že změna je pro nás prospěšná, protože přináší nové podněty do života a přeje tak k našemu dalšímu rozvoji.

A co pro sebe můžete udělat v únoru?

Vnímejte a naslouchejte hlasu své intuice, co je potřebné ve vašem životě změnit a tím dosáhnout spokojenosti. Dělejte ve svém životě změny, otevřou vám nové možnosti zlepšení vztahu sama k sobě i k ostatním. Také v životním stylu, v práci i v trávení volného času. Nejprve se však ujistěte, zda změna je pro vaše dobro a zároveň není na úkor ostatních. Pochopte, že provést pozitivní změnu, znamená ukončit to, co již není dobré a poté započít něco nového, co vás posune ve vývoji. Snažte se změnit svou každodenní rutinu a nedělejte si žádné pevné plány. Naopak přijímejte vše, co do vašeho života vstoupí, neboť to je pro vás to správné. Buďte stále v pohybu, choďte do společnosti, věnujte se učení a poznávání, cestujte a prožívejte dobrodružství ve spojení s lidmi naladěnými na stejnou energii. Vězte, že pokud se otevřete a budete schopni přijímat změny, které vám do života vstoupí, je to cesta k něčemu vyššímu, Bůh stvořitel vás vyslyší a pošle vám to, co je pro vás podstatné a vy tak můžete zažívat plnou spokojenost.

A teď pozitivní myšlenka na závěr:

Vnímám změnu v životě jako příležitost a z toho, že se díky ní rozvíjím, mám radost…

Přeji, ať se vám s láskou přijímáte ve svém životě změny.