Tak tady máme první měsíc v roce 2019 a je zajímavé se podívat, jaký na nás bude mít vliv. Podle vcítění se do jeho energií má měsíční vibraci pod č. 4, která vznikne sečtením roční vibrace 3 a měsíce ledna, jakožto č. 1 a zažíváme jej jako měsíc vyrovnanosti, díky práci na svém Já. V prosinci jsme si měli uvědomit svobodu rozhodování a přijetí změn do života tzn., že jsme neměli žít jen na základě svých plánů, co kdy chceme stihnout, udělat a zvládnout, ale naopak vše přijímat s láskou a děkovat za to, co nám vstoupí do života. Bylo třeba pochopit, že změna je pro nás prospěšná, neboť přináší nové podněty do našich životů, které osvobozují duši a přejí tak k dalšímu rozvoji lidstva. Nyní je zde leden, již druhý zimní měsíc, a paní zima už kraluje na svém trůnu, jak nejlépe umí. Příroda již tzv. ulehla k zimnímu spánku, a i když rána už bývají mrazivá a dny jsou více a více chladnější na velkou sněhovou nadílku to zatím ještě nevypadá. Přesto sníh přijde, jen je důležité nyní být trpěliví a počkat si až jej příroda nadělí. Jsme totiž zvyklí přijímat vše jako samozřejmost a stále si neuvědomujeme, že máme být i za počasí, ať je jaké je, vděčni. Děkujme také sluníčku, které nás stále hřeje a nabíjí silou svých paprsků a tím nám dodává teplo, světlo a životadárnou energii zcela bez podmínek A čím se máme v tomto v novém období zabývat my všichni? Jsme v novém roce s vibrací pod č. 3, kdy máme pochopit, v čem vlastně spočívá schopnost dobré komunikace, otevřenosti, společenskosti a tvůrčí činnosti. K tomu je ještě důležité vnímat, že toho dosáhneme tím, když budeme poctivě pracovat na sobě a snažit se dosáhnout vyrovnanosti ve svém životě. Buďme si vědomi toho, že láskyplná práce na svém Já, je přirozená součást našeho života a je pro ni důležitá i jistá sebekázeň, díky níž docházíme do spokojenosti.

A co pro sebe můžete udělat v lednu?

Věnujte dostatek času a energie práci sami na sobě a přijměte to, že je k tomu zapotřebí i sebedisciplina. Každý den se na chvíli zastavte, a ponořte se do sebe. Tak se dostanete do stavu rozjímání, kdy můžete velmi dobře naslouchat svému nitru, které vás dobře dovede k tomu, co je potřeba a jak to udělat, abyste byli vyrovnaní a žili ve spokojenosti. Každý jistě máte na sobě co zdokonalovat, ať se jedná o schopnost být otevřený, dobře komunikovat nejen slovy či písmem, ale i řečí těla a myšlenek nebo tvořivost života, díky nimž si zlepšujete vztah sami se sebou, i se svým okolím. Zamyslete se taky nad svým zdravím, jak se o něj staráte preventivně, ať už se jedná o péči o duši a tělo, správnou životosprávu, pravidelný pohyb spojený s relaxací, vše je dobré dát do rovnováhy. Vězte, že láskyplnou prací na svém Já, kterou se denně zabýváte, prospíváte nejen sami sobě, ale i ostatním kolem vás, pro které můžete být inspirací, neboť každý z nás je jen malou částečkou velkého celku zvaného Vesmír a všichni jsme jedno.

A teď pozitivní myšlenka na závěr:

Práce na mém Já, mě baví, tím dosahuji vyrovnanosti, spokojenosti a dobrého zdraví…

Přeji, ať se vám práce na sobě stále daří.